Skip to main content

מידע לסטודנטים לתארים מתקדמים

מטרת לימודי מוסמכים בפקולטה היא להעמיק ולהרחיב ידע בסיסי בהנדסה כימית, ולפתח יכולת מוגברת לטפל בבעיות מורכבות במגוון שטחי הפעילות של המהנדס הכימי.

הסטודנטים לתארים גבוהים בהנדסה כימית במסלולי מחקר (M.Sc. ו-Ph.D.) משלבים לימודי הנדסה מתקדמים עם מחקר חדשני באחת מקבוצות המחקר בפקולטה. נושאי המחקר שואפים לענות על צרכי התעשייה הכימית הכלל עולמית.