Skip to main content
ביו-מערכות וביו-הנדסה: תרופות ממוקדות מטרה, הנדסת מערכות ביולוגיות

בביו-הנדסה אנו משתמשים בעקרונות הנדסיים של תכנון ואנליזה עבור מערכות ביולוגיות וטכנולוגיות רפואיות. מחקר בביו-הנדסה כולל הנדסת מיקרו-אורגניזמים לייצור כימיקלים, תכנון וייצור תרופות ממוקדות מטרה, פיתוח מכשירים לזיהוי מוקדם של מחלות, וטכנולוגיות המתמשקות עם רקמות ואיברים חיים.

cc 65
סגל אקדמי
פרופסור חוסאם חאיק משתמש בחיישנים וביומרקרים מתקדמים על מנת להנדס התקנים מלאכותיים אשר מחקים את פעולות האף, העור והשלון לגילוי מוקדם של מחלות ולפתרון בעיות סביבתיות.
פרופ' אלכס לישנסקי וקבוצת המחקר שלו חוקרים שחיינים רובוטיים זעירים עם שימושים בתחום הביו-רפואה והובלת תרופות.
המחקר מדגים את הפוטנציאל הטמון בשילוב ביולוגיה סינתטית, הנדסה ורפואה ליצירה של מערכות מלאכותיות מתוחכמות שיתמכו בתהליכים ביולוגיים של ריפוי ורגנרציה
מאי נווה ולי גולדפריד התחילו שתיהן את דרכן בלימודי קדם רפואה, וחיפשו את הפן היישומי והמחקרי. הן מצאו אותו בתואר ראשון בפקולטה להנדסה כימית בטכניון במסלול ההנדסה הביוכימית. בעתיד, מקוות לפתוח חברה משלהן בתחום התרופות. מרץ 2022 לי גולדפריד ומאי נווה הן סטודנטיות שנה ד' בפקולטה להנדסה כימית במסלול הנדסה ביוכימית. שתיהן התחילו בלימודי קדם […]
טיול הפקולטה בקיסריה, מאי 2023