Skip to main content

מידע למועמדים ללימודים בפקולטה להנדסה כימית

הפקולטה להנדסה כימית מציעה מסלולים לתאר ראשון (.B.Sc) בהנדסה כימית ובהנדסה ביוכימית, וכן תארים גבוהים בהנדסה כימית במסלולי מחקר (.M.Sc ו-.Ph.D) ואחרים. בוגרי הפקולטה משתלבים בתעשיות, במכוני מחקר ובאקדמיה בתחומים מגוונים: מיקרואלקטרוניקה, תעשיות ביוכימיות ופרמצבטיקה, תעשיות ביטחוניות, התפלת מים, פולימרים, תעשיות פטרוכימיות ועוד.