Skip to main content

רשימת פרסים ומלגות בהנדסה כימית וביוכימית

הזוכים בפרסים נקבעים ע"י ועדת פרסים פקולטית, בה חברים הדיקן, מרכזת לימודי הסמכה, מרכז לימודי מוסמכים, ראש המנהל ומרכזת ההוראה. הועדה מתכנסת אחת לשנה בחודש אפריל והפרסים מוענקים בטקס פקולטי, בדר"כ בחודש יוני, בשילוב עם טקס הענקת תארי מגיסטר בנוכחות התורמים ובני משפחות הזוכים.

פרס גולדשטיין (Goldstein)

קרן הפרסים הוקמה ע"י ד"ר סטיבן גולדשטיין לזכרו של אביו, מר סידני גולדשטיין Sidney Goldstein ז"ל, מהנדס כימי מטקסס. הפרס מוענק כל שנה לכ-6 סטודנטים המתמודדים בהצלחה יתרה עם אתגרים במהלך הלימודים וכן לסטודנט או משתלם אחד התורם תרומה חברתית משמעותית בפקולטה. רשימת הסטודנטים נבחרת בתיאום עם לשכת דיקן הסטודנטים בטכניון.

פרס קֵנֵר (Kenner)

קרן הפרסים הוקמה ע"י חברת "בייטמן הנדסה בע"מ" לזכרו של מר ישראל קנר ז"ל. מר קנר, בוגר הפקולטה משנת 76, היה מעובדיה הבולטים של חברת "בייטמן הנדסה בע"מ". הוא היה בעל יכולות הנדסיות גבוהות ביותר, שאותן יישם ללא פשרות בדרכו המקצועית במחלקת התהליך. לאחר מחלה קשה, נפטר בשנת 2007.

הפרס מוענק בכל שנה לסטודנט/ית מצטיין/ת בשנה השלישית ללימודיו/ה, תוך שימת דגש על הצטיינות בתחום הנדסת תהליך.

פרס נרקיס

הפרס נתרם ע"י פרופ' אמריטוס משה נרקיס ורעייתו פרופ' אמריטוס נאוה נרקיס. פרופ' אמריטוס משה נרקיס הוא חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית משנת 1974. מחקרו עוסק בתחום הפולימרים והפלסטיקה, במחקר אקדמי ותעשייתי. פרופ' אמריטוס משה נרקיס חינך והנחה סטודנטים רבים מלימודי הסמכה ותארים מתקדמים. מטרת הפרס היא עידוד ושיפור ההישגים של הסטודנטים.

הפרס ניתן כל שנה לסטודנט/ית אחד/ת על שיפור משמעותי בממוצע ציונים לאורך התואר בפקולטה.

פרס אייזנברג (Eisenberg)

קרן הפרסים הוקמה ע"י ד"ר מוריס אייזנברג, מהנדס כימי מקליפורניה. לאחר פרישתו לגמלאות היה נחוש בדעתו להמשיך ולהיות מעורה בנעשה בתעשייה הכימית בעולם. בתרומתו ביקש להמריץ סטודנטים ללמוד ולפתח את התעשייה הכימית בישראל ולתמוך בסטודנטים מצטיינים.

הפרס מוענק מדי שנה לסטודנטים, שפוסטר הגמר שלהם במסגרת הקורס מחקר גמר 2 זכה להערכה הגבוהה ביותר מחברי הסגל הפקולטיים.

מלגת הצטיינות אקדמית (Academic Excellence Scholarship)

התמדה ומחויבות ללימודים הינן תכונות הראויות להערכה והוקרה, ובעבורן ניתנת מלגת הצטיינות אקדמית זו. המלגה ניתנת לסטודנט/ית מהפקולטה בעל/ת הישגים אקדמיים מצוינים, כאות הכרה להשקעה מרובה בלימודים.

מלגות ע"ש תאובלד שנייר ובני משפחתו ז"ל (Theobald Schneier Family Scholarship)

מלגה זו הוקמה לזכרם של תאובלד שנייר ז"ל ולזכרם של אביו, אחיו וגיסו שנספו בפוגרום ביאשי (רומניה) ביוני 1941. תאובלד הינו הגבר היחיד ממשפחתו ששרד את הפוגרום. הוא למד כימיה באוניברסיטה ETH בציריך (שוויץ), והקים וניהל שני מפעלים אשר עסקו בעיבודים כימיים של חומריי גלם. בתקופה הקומוניסטית ברומניה, ביקש לעלות לישראל והיה במשך 22 שנה מסורב עליה, ואף ריצה תקופת מאסר. בשנת 1970 הצליח להגשים את חלומו ולעלות ארצה עם אשתו ושני ילדיו.

המלגות מוענקות בכל שנה ע"י משפחת שנייר ל 2-4 סטודנטים בעלי הישגים אקדמיים טובים, העוסקים גם בתרומה לחברה ובפעילות התנדבותית.

מלגות מקבוצת בז"ן (BAZAN Group Scholarship)

קבוצת בז"ן רואה בסטודנטים המצטיינים של היום את מפתחי הטכנולוגיות ומנהלי התעשייה של המחר. המלגות אותן מחלקת קבוצת בז"ן נועדו לעודד סטודנטים להמשיך ולהשקיע את כל מרצם בלימודים, ולהגיע בסופם של הלימודים אל התעשייה, לשמור על מקומה של התעשייה הכימית בשורה הראשונה ברמה העולמית, הן מבחינת פיתוח טכנולוגיות והן מבחינת ניהול מקצועי של מהנדסי העתיד. כל שנה מעניקה קבוצת בז"ן מלגות לשלושה סטודנטים המצטיינים בשנה ב', שנה ג' ושנה ד'.