Skip to main content

גיוס חברי סגל

משרת חבר/ת סגל אקדמי במסלול קביעות בפקולטה להנדסה כימית בטכניון

הפקולטה להנדסה כימית בטכניון מציעה משרות סגל אקדמי במסלול קביעות בכל הדרגות.

מועמדים מתאימים נדרשים להוכיח מצוינות במחקר ומחויבות להוראה והדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים. חברי סגל בפקולטה נדרשים לפתח תכנית מחקר ייחודית, עצמאית וחדשנית, וללמד קורסים ברמת תואר ראשון ותארים מתקדמים. מרבית ההוראה מתקיימת בעברית. יישקלו מועמדים העוסקים במחקר בכל אחד מתחומי העניין הקרובים להנדסה כימית. תינתן עדיפות למועמדים בוגרי תואר ראשון ודוקטורט בהנדסה כימית או בשטחים קרובים להנדסה כימית.

נא להגיש (1) מכתב נלווה (2) קורות חיים (3) תכנית מחקר בהיקף של לא יותר מחמישה עמודים כולל איורים (4) הצהרת עניין בהוראה ו (5) שמות, שייכות אקדמית וכתובות אימייל של שלושה עד חמישה ממליצים. נא לשלוח את החומר באימייל ל ce.headad@technion.ac.il