Skip to main content

חבילת ההטבות

לחברות המצטרפות לתכנית קשרי התעשייה, מציעה הפקולטה להנדסה כימית גישה לחבילת הטבות רחבה הכוללת רכיבים מתחומי החינוך וההוראה, , המחקר והפיתוח, משאבי האנוש ויחסי הציבור והשיווק. רכיבי חבילת ההטבות המוצגים מטה, מהווים את הבסיס של חבילת ההטבות. יחד עם זאת, החברות המצטרפות לתכנית מוזמנות להציג לפקולטה יוזמות חדשות לשיתופי פעולה הדדיים אשר יאפשרו להרחיב את גבולות המעטפת של חבילת ההטבות הקיימת.

חינוך והוראה

 • הצעת נושאים וליווי קורס פרויקט מחקר גמר של סטודנטים שנה ד' בלימודי הסמכה (תואר ראשון).
 • העברת הרצאת אורח על ידי עובדי החברה המתאימים לכך.
 • העברת סמינר\קורס קצר אשר בתחום ייחודי לחברה.
 • סיור סטודנטים במפעלי החברה כחלק מקורס או כסיור כללי, נועד לחוות את הפעילות המעשית כהשלמה ללימוד התיאורטי.
 • מועדון המאה- מפגשים בין נציגי חברות במשק לבין סטודנטים בפקולטה ליצירת דו שיח והיכרות עם התעשייה.
 • גישה לשירותי ספריית הפקולטה(בתיאום מראש).
 • השתתפות עובדי החברה כ"שומעים חופשיים" בקורסים הניתנים בפקולטה.

מחקר ופיתוח

 • מחקרים משותפים בין התעשייה לבין חברי סגל במגוון התחומים בהם מתמחה הפקולטה להנדסה כימית.
 • השתתפות והצגת מחקרים ופיתוחים של עובדי החברה ב"סמינר פקולטה" המתקיים אחת לשבוע ובו משתתפים סטודנטים וחברי סגל.
 • פרסום כתבות בנושא מחקר ופיתוח בניוזלטר של הפקולטה.
 • קשר עם חוקרי הפקולטה בערוץ אמין וחסוי.

משאבי אנוש והעסקה

 • הפצת הודעות של החברה לסטודנטים מכל התארים בדבר יום גיוס, פרסים ומלגות, כנסים הרצאות אורח בסמינר הפקולטה וימי עיון .
 • פרסום משרות של החברה לסטודנטים ובוגרים שלנו במדיות השונות של הפקולטה.
 • השתתפות ב"יום גיוס מוכוון מהנדסי כימיה" הנערך אחת לשנה בבניין הפקולטה למספר חברות בו זמנית.
 • מתן מלגות לסטודנטים בפקולטה.
 • מתן חסות לסמינרים ולימי עיון בפקולטה
 • מתן חסות בכנסי בוגרים של הפקולטה.
 • מתן הרצאות בטקסי סיום תואר של סטודנטים בפקולטה.

יחסי ציבור ושיווק

 • הצגת שם החברה + לוגו החברה באתר 'תכנית קשרי התעשייה' המקושר לדף הבית של הפקולטה.
 • פרסום פעילויות החברה בפקולטה (סמינר, יום גיוס וכיו"ב) במדיות השונות של הפקולטה.
 • פרסום בניוזלטר של הפקולטה המוקדש בכל פעם לנושא אחר. הניוזלטר מופץ לבוגרי הפקולטה לדורותיהם, בכירים בתעשייה, חברי סגל והסטודנטים.
 • הצגת תערוכות בבניין הפקולטה.