Skip to main content
תופעות שטח, קטליזה וקולואידים

לשכבות פני שטח, כלומר השכבה הדקה של גבול החומר, המדיה, או הפאזה, יש אנרגיית עודף חופשית שונה המתבטאת בתכונות המיוחדות של השכבה. מחקר בתחום זה מתמקד במניפולציה של שכבות דקות או קולואידים למגוון אפליקציות הנדסיות.

cc 65
סגל אקדמי
קבוצת המחקר של פרופ' יועד צור חוקרת חומרים לאפליקציות בתחום אנרגיה ברת-קיימא תוך שימוש בשיטות מתקדמות שפותחו בקבוצה. הם מכינים דגמים החל משלב הכנת האבקה הננומטרית ועד לדגם שלם, ומבצעים עליהם מדידות חשמליות ואחרות המנותחות באמצעות תוכנה שהם פיתחו.
פרופ' דריו דקל גילה את תשוקתו למחקר במהלך לימודי התואר השני כאשר המנחה שלו (פרופ' גידי גרדר) נתן לו נושא מחקר (וכותרת תזה) במהלך השבוע הראשון ללימודים: הכנת חומרים מוליכים על ידי טכניקת פירוליזת ריסוס. הוא סיים את לימודיו עם תזה (ומאמר) יוצאת דופן: "אני זוכר כל פרט עד היום", הוא אומר. הדוקטורט היה עבורו […]
פרופ' גידי גרדר וקבוצת המחקר שלו חוקרים ומפתחים חומרים קרמיים עם אפליקציות בתחום האנרגיה, ומייצרים מימן "ירוק" ביעילות גבוהה. פרופ' גידי גרדר קיבל לאחרונה את פרס ראש הממשלה לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה. כשלמד לתואר ראשון בכימיה והנדסה כימית באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, לימוד כימיה אורגנית היה מבוסס על שינון של מאות תגובות כימיות קטליטיות […]
טיול הפקולטה בקיסריה, מאי 2023