Skip to main content

תכנית קשרי תעשייה

תכנית קשרי תעשייה בפקולטה להנדסה כימית

  • תכנית קשרי התעשייה בפקולטה להנדסה כימית תומכת ומעודדת את הצרכים ההדדיים של האקדמיה, העסקים והתעשייה.
  • התכנית חותרת לבניית גשר למצוינות ובמה לקשרים ושיתופי פעולה ארוכי טווח בין האקדמיה לבין החברות המובילות בתעשייה בארץ ובחו"ל.
  • במסגרת תכנית קשרי התעשייה יכולה כל חברה , קטנה כגדולה, לזכות בגישה שווה למשאבי הפקולטה . החברה יכולה להוציא אל הפועל פעילויות מגוונות אשר יחשפו אותה בכל הרמות : מול סטודנטים בכל התארים והמסלולים , מול חברי סגל ובוגרי הפקולטה לדורותיה ,זאת בסיוע מלא של חברי הסגל האקדמי , המנהלי והטכני.
  • כמו כן, החברות בתכנית מוזמנות להעלות רעיונות חדשים ויוזמות מאתגרות ,לקחת חלק בהעשרת דו שיח, בהעמקת השפה המשותפת ובהפריה ההדדית כך שההזדמנויות לצמיחה עבור כל הגורמים המעורבים ימצו את מקסימום הפוטנציאל שלהם.