Skip to main content
התקנים וחומרים מתקדמים: מדע וטכנולוגיה של פולימרים, חומרים מתקדמים

מחקר ופיתוח של התקנים וחומרים מתקדמים מתמקד בחומרים וננו-חומרים חדשניים למגוון אפליקציות כגון התקנים אלקטרוניים ואופטו-אלקטרוניים, פולימרים, וייצור אנרגיה. פיתוח חומרים מתקדמים דורש גישה בין-תחומית, ומטרתו השגת התקנים ייחודיים לפתרון אתגרים בעולם האמיתי.

cc 65
סגל אקדמי
קבוצת המחקר של פרופ' יועד צור חוקרת חומרים לאפליקציות בתחום אנרגיה ברת-קיימא תוך שימוש בשיטות מתקדמות שפותחו בקבוצה. הם מכינים דגמים החל משלב הכנת האבקה הננומטרית ועד לדגם שלם, ומבצעים עליהם מדידות חשמליות ואחרות המנותחות באמצעות תוכנה שהם פיתחו.
פרופסור חוסאם חאיק משתמש בחיישנים וביומרקרים מתקדמים על מנת להנדס התקנים מלאכותיים אשר מחקים את פעולות האף, העור והשלון לגילוי מוקדם של מחלות ולפתרון בעיות סביבתיות.
פרופ' דריו דקל גילה את תשוקתו למחקר במהלך לימודי התואר השני כאשר המנחה שלו (פרופ' גידי גרדר) נתן לו נושא מחקר (וכותרת תזה) במהלך השבוע הראשון ללימודים: הכנת חומרים מוליכים על ידי טכניקת פירוליזת ריסוס. הוא סיים את לימודיו עם תזה (ומאמר) יוצאת דופן: "אני זוכר כל פרט עד היום", הוא אומר. הדוקטורט היה עבורו […]
פיתוח חומרים מרוכבים מתקדמים לשחרור מבוקר של תרופות
דר' תמר סגל-פרץ מפתחת ננוטכנולוגיה לשימור משאבים וייעול טכנולוגיות מגוונות: החל ממחשבים והתקנים אופטיים וכלה בממברנות יעילות לטיפול במים. ינואר 2022 לאחר התואר הראשון בהנדסה ביוכימית בטכניון, תמר סגל-פרץ עבדה בתעשייה והרגישה שהיא רוצה להעמיק יותר במחקר ופנתה לתואר מתקדם. "הרגשתי שתואר מתקדם יפתח לי דלתות חדשות. על כן, החלטתי לשוב לטכניון והצטרפתי לאחד המחזורים […]