Skip to main content

עופר מנור

פרופסור חבר

מידע אישי

המעבדה למיקרו-תופעות במשטחים ונוזלים, טכניון, מ-2013
פוסט-דוקטורט 2013-2010, MicroNanophysics Research Laboratory, באוניברסיטאות Monash וRMIT
דוקטורט 2010, המחלקה למתמטיקה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת מלבורן
תואר שני 2006, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון
תואר ראשון 2003, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון

תחומי מחקר

התקנים וחומרים מתקדמים,  תהליכים,  תופעות שטח,  קיימות: סביבה, מים, ואנרגיה

נושאי מחקר

תופעות אלקטרו-קינטיות ואקוסטיות בנוזלים

שכבות כפולות חשמליות (Electrical Double Layers) הן תופעה משטחית. אלו הם מבנים יוניים המופיעים בממשק שבין משטחים טעונים לתמיסות אלקטרוליטים (תמיסות יוניות) והם אחד המנגנונים הבסיסיים והשכיחים ביותר בטבע. שכבות כפולות חשמליות הן בעובי ננו-מטר, מגיבות לשינויים בתוך ננו-שניות, ותומכות במורכבות הקיימת במערכות ביולוגיות וקיום החיים על פני כדור הארץ, כמו גם באינספור תהליכים ומוצרים תעשייתיים. דוגמאות לאלו האחרונים מתחילות ביציבות של משחת שיניים ושמפו וממשיכות לממברנות, התפלת מים, ויישומי אנרגיה כמו סוללות וקבלי-על. אנו מערערים באופן דינמי את מבני היונים בשכבות כפולות חשמליות של ידי אפקטי שדה (field effects) הנובעים מגלים אקוסטיים משטחיים (surface acoustic waves) בתדירויות של מגה הרצים (MHz) שאנו מייצרים במצע מוצק סמוך. בתדירויות עירעור אלו, שכבות כפולות חשמליות דולפות שדות חשמליים חלשים שאנו מתרגמים להרכב יונים, מבנה ודינמיקה. יישומים למחקר זה הם זיהוי תהודה אלקטרו-מכנית של יונים בשכבות כפולות חשמליות, זיהוי נוכחות של יונים בדגימות מים, וזיהוי הקצב המקסימלי שבו מערכות טעינת אנרגיה המבוססות על שכבות כפולות חשמליות עשויות להיטען ולהיפרק על ידי יונים ספציפיים.

שבירת תערובות שמן ומים באמצעות גלים אקוסטיים משטחיים (surface acoustic waves) ודינמיקת הרטבה

מיזעור ציוד להפרדת תערובות מים ושמן באמצעות גלים אקוסטיים משטחיים הנעים במצע מוצק מציע מספר יתרונות על פני שיטות רווחות להפרדת תערובות מים ושמן שמעצם טיבען נעשות בקנה מידה גדול במתקני תיאור מים חוץ ישוביים. מדובר במיוחד בהשבת מים אפורים עבור דיור ביתי ותעשיות קטנות. גלים אקוסטיים משטחיים הנעים במצע מוצק מבחינים בין שמן ומים על פי כימיית השטח השונה של הנוזלים וכן על פי תכונות ההרטבה השונות של המוצק על ידי הנוזלים, ומסוגלים למשוך שמן מתוך תערובות שמן ומים. עם זאת, הפיזיקה של שבירת תערובת נוזלית על ידי גלים אקוסטיים משטחיים מגיעה עם מוזרויות רבות: אנו רואים מספר סוגים של אי יציבות זרימה הקשורות למשחק הגומלין בין אינטראקציות אקוסטיות, צמיגות וקפילאריות בתערובות הנוזלים וכן ובפילמים נוזליים הבאים במגע עם גלים אקוסטיים משטחיים. אנו משתמשים בתיאוריה ובניסוי כדי לחקור את האינטראקציות בין גלים אקוסטיים משטחיים בתדרויות של מגה הרץ ובין תערובות ופילמים של נוזלים.

זרימה אקוסטית במדיה נקבובית

מעבר חומר במדיה נקבובית תחת אקטואציה אקוסטית הינה נושא המוכר בגיאולוגיה, ביחידות ייצור בתעשייה הכימית והמכאנית, וכן במספר יישומים מיקרו-פלואידיים (microfluidics). בתדירות אקוסטית גבוהה, זוהי טכנולוגיה מבטיחה עבור פלטפורמות מעבדה-על-שבב (lab on a chip), במיוחד עבור נקודות טיפול רפואיות (point of care) וערכות זיהוי ביתיות. אנו משתמשים הן בתיאוריה והן בניסוי כדי לחקור מעבר מסה במדיה נקבובית תחת אקטואציה אקוסטית. אנו מתמקדים בגלי אולטרסאונד בתדרים של מגה הרץ (MHz) המתפשטים לאורך המדיה הנקבובית ובגלים אקוסטיים משטחים (surface acoustic waves) בטווח תדרים דומה הנעים במצעים מוצקים – מתמרים פיזואלקטריים שאנו מתכננים במעבדה – במגע עם המדיה הנקבובית. אנו מעוניינים במיוחד בשימוש באקטואציה אקוסטית למעבר חומר במערכות נוזל רב-פאזיות וכן במעבר חומר בייחד עם תגובות כימיות וביוכימיות בתוך מדיה נקבובית.

גיוס סטודנטים ופוסט-דוקטורטים
אנו תמיד מחפשים סטודנטים ופוסט דוקטורנטים מבריקים וחדורי מוטיבציה המתעניינים בתיאוריה ובניסוי. רקעים אקדמיים שימושיים למחקר במעבדה שלנו הם הנדסת כימיה, מכונות, חשמל, ביו-רפואה וחומרים, כמו גם פיסיקה. אנו שמחים לשקול גיוס מועמדים בעלי רקע אקדמי שונה. כיום, אנו מחפשים במיוחד אנשים עם עניין באלקטרו-קינטיקה ובגלים אקוסטיים משטחיים.

 

Publications

לפרסומים אנא בקר באתר google scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=ux3V_usAAAAJ&hl=iw

עופר מנור

פרופסור חבר