Skip to main content

תכניות לימוד לתארים מתקדמים

מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להעמיק ולהרחיב ידע בסיסי בהנדסה כימית ולפתח יכולת מוגברת לטפל בבעיות מורכבות במגוון שטחי הפעילות של מהנדס הכימיה.

ההוראה והמחקר בפקולטה מכסים תחום רחב של נושאים, כדוגמת: תופעות מעבר וזרימת פלואידים, פעולות יסוד בהנדסה כימית, תהליכי הפרדה, התפלת מים, פיתוח תפעול ובקרת תהליכים, הנדסת ריאקטורים, ספיחה וקטליזה, הנדסת פולימרים וחומרים פלסטיים, הנדסה ביו-כימית וביו-רפואית, ביו-פיסיקה, הנדסה סביבתית, מיקרו-מבנה וננוטכנולוגיה, מערכות חלקיקים, מערכות קולואידיות, נוזלים מורכבים, תופעות שטח, עיבוד חומרים קרמיים ועל-מוליכות, גידול גבישים וחקר תהליכים בשכבות דקות.

תכנית ההשתלמות בלימודי מגיסטר ובלימודי דוקטורט מורכבת מלימודים ומעבודת מחקר. הלימודים כוללים פעילות מחקרית ענפה בתחומים הנזכרים בכיוונים בסיסיים וישומיים כאחד. המחקר הבסיסי תורם להרחבה והעמקת הידע בתחומים השונים של ההנדסה הכימית והמדעים המשיקים לה. המחקר היישומי שואף לענות על צרכי התעשייה הכימית, הביוכימית והמיקרו-אלקטרונית בהווה ובעתיד ולהטמיע בתעשייה גישות ונושאים מתקדמים.

לימודים לתואר מגיסטר

בתכנית המגיסטר קיימים שלושה מסלולים להשתלמות לקראת התואר:

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית (עם תזה) MSc

מסלול השתלמות הכולל מחקר, מיועד לבוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה כימית. בוגרי תואר תלת שנתי יוכלו להתקבל עם השלמות כמפורט בהמשך.

מגיסטר למדעים (עם תזה) MSc

מסלול השתלמות הכולל מחקר והגשת תזה. התכנית מיועדת לסטודנטים ללא רקע בהנדסה כימית המעוניינים להשתלב באחת מקבוצות המחקר בפקולטה ללא דרישה פורמאלית להשלמת ידע בהנדסה כימית.

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית (ללא תזה) ME

מסלול השתלמות הכולל לימודים ללא הגשת עבודת מחקר וללא הגשת תזה. התכנית מתאימה במיוחד לאנשי תעשייה.

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית (MSc)

תנאי קבלה

מועמדים בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 83 ומעלה בתואר הראשון מוזמנים להגיש מועמדות לפקולטה לתואר מגיסטר למדעים בהנדסה כימית. הממוצע, שיעור ההצלחות בתואר הראשון, ציון המדרג ומכתבי המלצה הינם חלק ממכלול השיקולים שנלקחים בדיוני הקבלה וכל אחד בנפרד אינו משמש ערובה לקבלה. כחלק מהתהליך ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה המועמדים יזומנו לראיונות אישיים.

במקרים חריגים תישקל פנייתם של מועמדים בעלי ממוצע ציונים נמוך מרף הקבלה אך לא נמוך מ- 82. בוגרים שלא הגיעו להישגים אלה בלימודי הסמכה, אך עומדים בדרישות הקבלה של ביה”ס לתארים מתקדמים, יכולים להגיש בקשה לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית, ובקשתם תישקל לאור המלצות על כישוריהם והישגיהם המקצועיים.

המועמד נדרש ליצור קשר עם מנחה למחקר, ולקבל את הסכמתו להנחייה כתנאי לקבלה ללימודים. על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים, ומסמך המפרט את מיקומו במדרג. מועמדים בוגרי תואר במסלול ארבע-שנתי שלא בהנדסה כימית יחויבו במקצועות השלמה לפי הצורך. מועמדים בוגרי תואר במסלול תלת-שנתי, יתקבלו במעמד של סטודנט משלים ויחויבו ב- 20 נקודת השלמה, ממקצועות לימודי הסמכה. רשימת המקצועות תקבע לכל סטודנט בנפרד ע"י הועדה לתארים מתקדמים ובהתחשב ברקע הלימודים הקודם. סטודנטים בלימודי התואר הראשון יכולים להשתלב בתכנית המעניקה תואר ראשון ומגיסטר בחמש שנים, אם הם בעלי ממוצע 90 לפחות ונותרו להם פחות מ-10 נקודות להשלמת התואר הראשון.

דרישות לימוד

כל סטודנט במסלול זה יצבור סך כולל של 38 נקודות לימודים מתקדמים לפחות המורכבות מ 18 נקודות לפחות (מתוכן 2 נקודות עבור קורס באנגלית מורחבת) במקצועות לימודי מתקדמים ו-20 נקודות עבור עבודת מחקר או פרויקט הנדסי.

על סטודנט במסלול זה ללמוד לפחות שבעה מקצועות*, מתוכם לפחות ארבעה מקצועות הניתנים ע”י הפקולטה להנדסה כימית כולל מקצועות חובה. חובה ללמוד את הקורס “שיטות מתמטיות בהנדסה כימית” (058177) במהלך השנה הראשונה ללימודים. באישור המנחה וסגן דיקן לתארים מתקדמים בפקולטה, ניתן להחליף קורס זה בקורס אקוויוולנטי מפקולטה אחרת. חובה ללמוד קורס אחד מרשימת קורסי הליבה. את יתרת הנקודות ניתן לצבור בלימוד מקצועות הניתנים ע"י פקולטות אחרות, באישור המנחה.

סטודנט במסלול מחויב בעבודת מחקר ניסיונית או עיונית. מטרת העבודה היא לאפשר לתלמיד ללמוד, להתנסות ולתרום למחקר תוך השתלבות באחת מקבוצות המחקר בפקולטה. כל סטודנט חייב להרצות הרצאה סמינריונית המסכמת את עבודת המחקר שלו, ולעמוד בנהלי בית הספר לתארים מתקדמים.


* לא כולל המקצוע “סמינר בהנדסה כימית” (058176) ואת הקורס באנגלית.

מגיסטר למדעים (MSc)

תנאי קבלה

מסלול זה פתוח למועמדים בוגרי תואר ראשון שאינו בהנדסה כימית.

מועמדים בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 83 ומעלה בתואר הראשון מוזמנים להגיש מועמדות לפקולטה לתואר מגיסטר למדעים. הממוצע, בנוסף לשיעור ההצלחות בתואר הראשון, ציון המדרג ומכתבי המלצה הינם חלק ממכלול השיקולים שנלקחים בדיוני הקבלה וכל אחד בנפרד אינו משמש ערובה לקבלה. כחלק מהתהליך ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה המועמדים יזומנו לראיונות אישיים.

במקרים חריגים תישקל פנייתם של מועמדים בעלי ממוצע ציונים נמוך מרף הקבלה אך לא נמוך מ- 82. בוגרים שלא הגיעו להישגים אלה בלימודי הסמכה, אך עומדים בדרישות הקבלה של ביה”ס לתארים מתקדמים, יכולים להגיש בקשה לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית, ובקשתם תישקל לאור המלצות על כישוריהם והישגיהם המקצועיים.

המועמד נדרש ליצור קשר עם מנחה למחקר ולקבל את הסכמתו להנחיה, כתנאי לקבלה ללימודים. על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים, כשהאחת היא מהמנחה המיועד. כמו כן יש לצרף לטפסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקומו במדרג.

מועמדים בוגרי תואר במסלול ארבע-שנתי  לא יחויבו בד”כ במקצועות השלמה.

מועמדים בוגרי תואר במסלול תלת-שנתי, יתקבלו במעמד של סטודנט משלים ויחויבו בד”כ בהיקף של 20 נקודת השלמה, המורכב ממקצועות לימודי הסמכה (10 נקודות לפחות) ומקצועות לימודים מתקדמים. רשימת המקצועות תקבע לכל סטודנט בנפרד בהתחשב ברקע הלימודים הקודם.

דרישות לימוד

כל סטודנט במסלול זה יצבור סך כולל של 38 נקודות זכות מהן 18 נקודות לימודים מתקדמים בהיקף שבעה מקצועות לפחות (לא כולל קורס באנגלית מורחבת בהיקף של 2 נקודות) ו- 20 נקודות בעבודת מחקר/פרויקט. מקצועות הלימוד ייקבעו, כל מקרה לגופו, בהתאם לרקע הסטודנט ולנושא המחקר שלו. לפחות שלושה מקצועות מתוך שבעה הנדרשים מסטודנטים במסלול זה, יהיו ברמה של “מתקדמים” (“…8..”). תכנית הלימודים תיבנה בשיתוף עם המנחה ותאושר על ידי הועדה לתארים מתקדמים.

סטודנט במסלול מחוייב בעבודת מחקר ניסיונית או עיונית. מטרת העבודה היא לאפשר לתלמיד ללמוד, להתנסות ולתרום למחקר תוך השתלבות באחת מקבוצות המחקר בפקולטה. כל סטודנט חייב להרצות הרצאה סמינריונית המסכמת את עבודת המחקר שלו, ולעמוד בנהלי בית הספר לתארים מתקדמים.

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית (ME)

תנאי קבלה

המסלול פתוח בפני סטודנטים בעלי תואר ראשון בהנדסה כימית ( BSc) בממוצע של 80 לפחות. המסלול פתוח גם בפני בעל תואר מוסמך (BSc) שלא בהנדסה כימית, העומד בדרישות ביה”ס לתארים מתקדמים . מועמד כזה יידרש בדרך כלל למלא תכנית השלמות. בנוסף לגיליון הציונים יש לצרף לטפסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקום המועמד במדרג. על כל מועמד לעבור ראיון אישי שמטרתו לעמוד על רמת הידע בלימודי הסמכה בהנדסה כימית.

על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים.

ניתן לעבור במהלך הלימודים לתואר ME למסלול מחקרי עם תזה, לאחר עמידה בכל תנאי הפקולטה ובית הספר לתארים מתקדמים.

דרישות לימוד

לימוד מקצועות בהיקף של 42 נקודות לפחות לפי הפרוט הבא:

 • מקצועות חובה
 1. 058177 שיטות מתמטיות בהנדסה כימית 3.5 נק'
 2. 058174 סמינר מתקדם בהנדסה כימית 6.0 נק'

הסמינר כולל ביצוע עבודה עצמית כגון עבודה סמינריונית מתקדמת, הרצאה סמינריונית, מעבדה או פרויקט, עם הגשת עבודה בכתב. עבודה זו עשויה להיות מחקר מעבדתי בהיקף מצומצם, פרויקט תכנון הנדסי, סקר ספרות בקורתי וכד'.

 • 2 נקודות בגין אנגלית מורחבת
 • לימוד לפחות קורס אחד מתוך רשימת קורסי הליבה בהנדסה כימית ראה עמוד 8 במדריך זה.
 • לפחות 17 נקודות לימוד (לא כולל מקצוע פרויקט הגמר) יהיו ממקצועות הפקולטה להנדסה כימית.
 • לימוד מקצועות מתקדמים בהנדסה כימית ומפקולטות אחרות להשלמת הדרישה לצבירת נקודות, באישור ועדת התארים המתקדמים.
 • לימוד עד חמישה מקצועות ניהול.

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי

 • סטודנט המבקש לעבור ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה נדרש לעמוד בדרישות הבאות:
 1. סטודנט אשר סיים תואר ראשון בפקולטה להנדסה כימית בממוצע מעל 83, יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי, אחרי לימודי ME של לפחות סמסטר אחד, ורק אם ממוצע ציוניו במהלך התואר השני הוא מעל 85 וציון כל קורס בתואר השני הוא 80 ומעלה.
 2. סטודנט אשר סיים תואר ראשון בפקולטה להנדסה כימית בממוצע מתחת ל-83, יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי, אחרי לימודי ME של לפחות סמסטר אחד, רק אם ממוצע ציוניו בתואר השני הוא מעל 85, ציון כל קורס בתואר השני הוא מעל 80, ורק לאחר שהשלים קורס בשיטות מחקר מתמטיות וקורס ליבה אחד, או לחלופין לאחר שהשלים 2 קורסי ליבה.
 3. במידה והמועמד אינו בעל תואר ראשון מהפקולטה להנדסה כימית, יהיה עליו לעבור ועדה מראיינת בנוסף לתנאים אשר צויינו מעלה.

על התלמיד ליצור קשר עם מנחה למחקר, ולקבל את הסכמתו להנחיה ולהגיש הצעת מחקר. בנוסף, בהתאם לתנאי בית הספר לתארים מתקדמים, על התלמיד לעבור בהצלחה את הקורס "אתיקה של המחקר".

רשימת קורסי החובה והליבה ללומדים במסלולים מגיסטר למדעים בהנדסה כימית (MSc) ומגיסטר להנדסה בהנדסה כימית (ME)

קורס מתמטי (חובה)

058177 שיטות מתמטיות בהנדסה כימית (3.5 נק')

קורסי ליבה (קורס אחד מרשימת מקצועות הליבה)

058127 תופעות מעבר זרימת פלואידים 2.5 נק'

או

036086 זרימה ותופעות מעבר בהתקנים מיקרוניים 3.0 נק'

058143 תופעות מעבר חום וחומר 2.5 נק'

058144 תרמודינמיקה מתקדמת בהנדסה כימית 2.5 נק'

או

058186 תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית 2.5 נק'

058145 תכנון ראקטורים מתקדם 2.5 נק'

058185 מצב מוצק בהנדסה כימית למוסמכים 2.5 נק'

116029 מבוא לביופיסיקה 3.5 נק'

096414 סטטיסטיקה תעשייתית 3.5 נק'

138018 פרוטיאומיקה 3.0 נק'

לרשימת קורסים מלאה בפקולטה כולל קורסי בחירה: https://graduate.technion.ac.il/syllabus-department-5

לימודים לתואר דוקטור (PhD)

בתכנית זו מודגשת יותר עבודת המחקר תוך הכשרה נוספת של הסטודנטים ע”י לימוד קורסים המעמיקים ומרחיבים ידע בנושאים שבחזית  ההנדסה הכימית.

בתכנית ההשתלמות לתואר דוקטור קיימים שלושה מסלולים:

מסלול רגיל

מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור

מסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון

קבלת סטודנטים תיעשה על סמך הישגים בלימודים קודמים, מכתבי המלצה וראיונות אישיים בפני שני חברי סגל . מטרת הראיונות היא בדיקת התאמת המועמד ללימודי דוקטורט, שליטתו בנושאי יסוד, גישה לבעיה או נושא מחקר ועצמאות מחשבתית.

מסלול רגיל

תנאי קבלה

תנאי לקבלה הוא ממוצע 85 לפחות בתואר המגיסטר חוות הדעת של הבוחנים בבחינת המגיסטר באשר להתאמת המועמד לדוקטורט, עשויה להוות מרכיב בהחלטה על קבלת המועמד.

בוגרי מסלול מגיסטר ללא תזה (M.E.) יוכלו להתקבל לדוקטורט רק במקרים חריגים בלבד, ולאחר שהוכיחו יכולתם במחקר במסגרת “השתלמות שלא לתואר”, לפי קביעת הועדה לתארים מתקדמים.

דרישות לימוד

א) לימוד מקצועות להעמקת הידע הבסיסי בהנדסה כימית ולהשלמת ידע בסיסי הדרוש לביצוע המחקר, בד”כ בהיקף של 10 נקודות זכות (ארבעה מקצועות לפחות, לא כולל המקצוע “סמינר בהנדסה כימית”). דרישות רשמיות נוספות עשויות להתווסף בשלב ראיונות הקבלה לפי המלצת המראיינים וכן לאחר בחינת המועמדות לפי המלצת ועדת הבוחנים.

על הסטודנט ללמוד שני מקצועות לפחות עד תום הסמסטר השני להשתלמותו.

ב)  ביצוע עבודת מחקר מקורית ברמה נאותה. עבודת המחקר תבוצע בד”כ בין כתלי הפקולטה. במקרים יוצאים מן הכלל, בהם הסטודנט אינו שוהה במשך כל תקופת השתלמותו בין כתלי הפקולטה, קיימת בד”כ דרישה לשהות מינימאלית של שנה אחת.

– על הסטודנט להגיש תאור תמציתי של מחקרו ולעמוד בבחינת מועמדות, בהתאם לתקנות ביה”ס לתארים מתקדמים (ראה תקנון בית הספר לתארים מתקדמים).

– יש לעבור את  הבחינה  במקצוע “אתיקה של המחקר”  לפני הגשת התאור התמציתי לקראת בחינת המועמדות.

 – שנה לאחר בחינת המועמדות תתכנס ועדה מלווה, אשר תכלול לפחות שלושה בוחנים (שנכחו בבחינת המועמדות) ואת המנחה/ים. המשתלם יציג את התקדמותו המחקרית ביחס למטרות והיעדים שהוצגו בבחינת המועמדות, יסביר ויתעד שינוי במטרות להמשך היכן שצריך, יאיר הצלחות, ויציף קשיים מסוימים בפני הועדה המלווה. מטרת הועדה היא לסייע לסטודנט להגשים את מטרות המחקר, להאיר הצלחות ולהציף קשיים. סיכום של עיקרי הדברים שעלו בפני הועדה המלווה יועברו לועדת תארים מתקדמים בפקולטה.

מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור

תנאי קבלה

סטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר (ממוצע 90 לפחות במקצועות הלימוד), יכולים, בהסכמת המנחה, בהמלצת הועדה לתארים מתקדמים ובאישור ביה”ס לתארים מתקדמים, לעבור למסלול ישיר לדוקטורט. את הבקשה למעבר למסלול ישיר יש להגיש לוועדה לתארים מתקדמים, בהתאם לנהלי בית הספר לתארים מתקדמים.

דרישות לימוד

הדרישות הלימודיות לתואר הן 28 נקודות לימודים מתקדמים (12 מקצועות לפחות), הצגת ההתקדמות המחקרית בפני וועדה מלווה כשנה לאחר בחינת המועמדות, כתיבת תזה ובחינת הגמר.

מסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון

תנאי קבלה

למסלול זה יוכלו להירשם מועמדים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בולטים במיוחד, עם ממוצע מצטבר של  90 לפחות.

דרישות לימוד

הדרישות לתואר הן 28 נקודות לימודים מתקדמים (12 מקצועות לפחות, כולל קורס באנגלית מורחבת בהיקף 2 נקודות), עמידה בבחינת מועמדות במתכונת הרגילה, הצגת ההתקדמות המחקרית בפני וועדה מלווה כשנה לאחר בחינת המועמדות, כתיבת תזה ובחינת הגמר. יש לצבור 15 נקודות לימוד ולעמוד בבחינת המועמדות תוך שלושה סמסטרים מתחילת ההשתלמות.