Skip to main content

סגל מנהלי

בן הרוש אבנרטכנאי
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
בן-לולו שלומיאחראי בניין
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
גוטמן דליהראש מינהל
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
גוטמן דניאלהמנהלת ספריה
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
גרוסמן מירימזכירה
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
הראל אילןמנהל בית המלאכה
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
טל חמדהאחראית קשרי תעשיה
תחומי מחקר
תופעות שטח, התקנים וחומרים מתקדמים
קראו עוד
טקסלר לובהמהנדסת מעבדות הוראה
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
כהן אלהמרכזת לעניני הוראה
תחומי מחקר
קראו עוד
מאיר תומרמחשוב ותמיכה
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
מנגיסטה אינדלמאועוזר אחראי בניין
תחומי מחקר
קראו עוד
סטרול יעלמזכירת סגל
תחומי מחקר
קראו עוד
סער אולגהמנהלת המרכז למיקרוסקופית אלקטרונים
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
פטיטו יובלמנהל רכש ומחסנים
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
קסלמן אלינהמהנדסת מעבדה
תחומי מחקר
קיימות: סביבה, מים, ואנרגיה
קראו עוד
רביץ תמרמזכירת תארים מתקדמים
תחומי מחקר
ללא קטגוריה
קראו עוד
Go Top