Skip to main content

תכנית לביא למצוינות

תוכנית לביא למצוינות ע"ש רם לביא

מטרת תוכנית לביא למצוינות של הפקולטה להנדסה כימית בטכניון הינה עידוד מצוינות, יצירתיות, סקרנות ועצמאות מחשבתית, והקניית כלים לגישה מחקרית. התוכנית מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון בין שנים ג' ו-ד' לתואר. התוכנית מכינה את בוגריה ללימודים לתארים מתקדמים ולתפקידי מפתח בתעשייה וממצבת אותם כמובילים לעתיד באקדמיה ובתעשייה המתקדמת והחדשנית בישראל.

הסטודנטים בתוכנית מקבלים ליווי אישי מחברי הסגל בפקולטה, נחשפים למחקרים מרתקים בתחומי העניין שלהם, ומשתתפים בפעילויות מגוונות כולל תוכניות העשרה מדעיות ומקצועיות. מועמדים לתוכנית מאותרים על סמך ציונים, ומתקבלים על סמך ראיון אישי והגשת בקשת הצטרפות לתוכנית לאחר איתור מקדים.

דר' אסף זינגר ודר' אלון גרינברג דנה מלווים את קבוצת התוכנית ומעצימים אותם בבניית זהות מנהיגותית ובניווט תכני התוכנית ביחד עם הסטודנטים המשתתפים.