Skip to main content

צרו קשר

כתובת
הפקולטה להנדסה כימית – הטכניון מכון טכנולוגי לישראל,
קריית הטכניון חיפה, 3200003 ישראל

מזכירות הפקולטה:

דליה גוטמן, ראש המנהל:

מזכירות לימודי הסמכה

אלה כהן
רכזת הוראה והסמכה
מזכירות לימודי תארים גבוהים

תמר רביץ
רכזת לימודי תארים מתקדמים