Teaching Lab

רשימת נושאי מחקר לתואר גבוה לפי מנחים

מינוח: ת – תיאורטי, נ – נסיוני, ח – חישובי מ – לתואר מגיסטר, ד – לתואר דוקטור

ביאנקו-פלד חבצלת

1.  שמוש בחומרים חכמים להפרדה וטיהור של חומרים ביולוגיים

2.  תהליכי מיצוי בעזרת מיצלות הפוכות

3.  מבנה וגבישיות של עמילן עמיד (בשתוף עם ד"ר אייל שמעוני, הפקולטה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה)

4.  אפיון הדבקה במערכות ביולוגיות (במסגרת פרויקט של האיחוד האירופי)

ברנדון שמעון

1.  תופעות מעבר בגידול גבישים

2.  מעבר חום בקרינה במוצקים ובזורמים

3.  יישום שיטות סימולציה מולקולרית בחקר תופעות שטח

4.  תופעות שטח בגידול גבישים

5.  שילוב בין שיטות ניתוח רציפות ודיסקרטיות בתופעות מעבר

ברנר נעמה

1.  אבולוציה של תאים בטיפות  מיליפלואידיות

2.  אדפטציה של מערכות ביוכימיות ועצביות לאותות.

3.  אבולוציה של קואופרטיביות בין תאים.

4.  דינמיקה של שינויים לא-גנטיים באוכלוסיות תאים.

גזית עוז

1.  סינטזה של חומרים (bio-inspired) קטליטיים לאקטיבציה של מתאן (נ. מ/ד)

2.  חומרים (bio-inspired) היברידיים הטרוגניים לראקציות ביפונקציונאליות (נ. מ/ד)

3.  חומרים לספיחה של פחמן דו- חמצני (נ. מ/ד)

גרדר גדעון

1.  הכנת קצפים קרמיים אולטרא קלים   (נ. מ/ד)

2.  הכנת קרמיקה נקבובית בתהליכי סול-ג'ל        (נ.ת. מ/ד)

3.  הכנה ואפיון של קטליזטורים הטרוגניים בתהליכי סול ג'ל

4.  עיבוד בהתך של מוליכי-על קרמיים    (נ. מ/ד)

5.  מיחזור כלור בתהליך שריפה של   P.V.C.            (נ.מ.)

חאיק חוסאם

1. פיתוח ואפיון מערכות אף אלקטרוני מבוססות ננו-חומרים (נ. מ/ד)

2. פיתוח ואפיון התקנים וחיישנים כימיים מבוססי ננו-חומרים (נ.ד)

3. אבחון מחלות (סרטניות ולא-סרטניות) באמצעות ביו-סמנים ו-/או בדיקות נשיפה (נ. מ/ד)

4.  שיטות לאבחון סרטן למטרות טיפול ממוקד (Targeted Therapy) (נ. מ/ד)

5. מעבר מטעים חשמליים דרך ננו-חומרים עטופי מולקולות אורגניות (נ. מ/ד)

טלמון ישעיהו

1.  מנגנוני יצירת מזו-פאזות  (נ. מ/ד)

2.  ננומיבנה וראולוגיה  במערכות מימיות ולא-מימיות של חומרים פעילי-שטח (נ. מ/ד)

3.  יצירת קומפלכסים שלDNA  ואוליגונוקלאוטידים עם ליפידים או פולימרים טעונים חיובית (נ. מ/ד)

4.  אינטראקציה בין פולימרים וחומרים פעילי-שטח  (נ.מ./ד)

5.  בעיות בגיבוש אשלג (נ.מ/ד)

כהן יכין

1.  שילוב בין פולימרים לצינוריות פחמן זעירות ואפיון תכונות אופטו-אלקטרוניות  (נ. מ/ד)

2.  חומרים מרוכבים מסיבים פולימריים כמצע לאנטנות מיקרו-גל (נ. מ/ד)

3.  ג'לים ליישומים ביו-רפואיים מתמיסות מימיות של פולימרים וציקלו-דקסטרינים (נ. מ/ד)

4.  מעברי פאזה, מיקרומבנה ותכונות ריאולוגיות בתמיסות בלוק-קופולימרים (נ. מ/ד)

לוין דניאל

1.  הקשר שבין טיב מודל התהליך והבצועים של מערכות הבקרה המתבססות על המודל (ת.ח. מ/ד)

2.  ניתוח ניתנות-לבקרה ע"י שימוש בנתונים בשלבים מוקדמים של תכן תהליכי (ת.ח. מ/ד)

3.  Nonlinear Model Predictive Control

4.  שילוב תכן תהליך, תכן בקרת תהליכים ושש סיגמא לייצור מוצרים ללא דפקטים (ת.ח. מ/ד)

5.  יצירה אוטומטית של מודל תהליכי בעזרת תכנון גנטי (ת.ח.נ. מ/ד)

6.  תכן מערכות בעזרת אלגוריתמים גנטיים (ת.ח. מ/ד)

7. פיקוח תהליכים בעזרת MBPCA/PLS/PCA (ת.ח.נ. מ/ד)

לישנסקי אלכסנדר

1.  דינמיקה של תאים ביולוגיים בזרימה במיקרו-תעלות (ת.ח.נ. מ/ד)

2.  פעולות ייסוד  במיקרו-זרימות (microfluidics) (ת.ח.נ. מ/ד)

3.  שחיינים זעירים בנוזלים מרוכבים (ת.ח. מ/ד)

4.  מעבר מואץ בזרימות תרחיפים (ת.ח. מ/ד)

מנור עופר

1.  כימייה פיסיקלית של תעלות ננומטריות ומערכות ננו חלקיקים

2.  דינמיקה של מעבר מולקולות דשן לתוך צמחים עבור תהליכי דישון על קרקעיים (עם תמ״י)

3.  התפשטות נוזלים על גבי מוצקים עקב גלים סיסמיים כמנגנון טבעי ליצירת זרמים באוקיינוס וכמנגנון להנעת זורמים במעבדות ממוזערות (lab on a chip, micorfluidics)

4.  הרטבה של מערכות נקבוביות בעקבות רעידות אדמה / הרעדה מכוונת כמודל לתזוזת מאגרים תת קרקעיים בעקבות רעשיים סיסמיים וטכנולוגיית מעבדות ממוזערות (lab on a chip, micorfluidics)

סמיט רפאל

1.  שימושים בלייזר ואלקטרואופטיקה למדידת מהירויות וגודל של חלקיקי זורם. שימושים לזרימת טיפות,  בועות ודיספרסיות מוצק-נוזל.

2.  שימושים בטכניקות אלקטרו-אופטיות לבחינת תופעות זרימה על פני ממברנות.

3.  תהליכי ממברנות להפרדה                בשיתוף עם פרופ' ד. חסון

4.  מניעת זהום בממברנות                     בשיתוף עם פרופ' ד. חסון

5.  זרימה קרומית עם מעבר חם

 פז ירון

1.  טיהור פוטוקטליטי של אויר באמצעות מערכות המשלבות אתרי ספיחה ואתרי פוטוקטליזה (ת.נ.מ/ד)

2.  טיפול במים באמצעים פוטוקטליטים (ת.נ. מ/ד)

3.  ייצור מימן בשיטות סולאריות

4.  טיהור פוטוקטליטי סלקטיבי (ת.נ.  מ/ד)

5.  תאים סולאריים

6.  הטבעה מולקולרית

צור יועד

1.  חומרים להדפסה אלקטרונית

2.  תכונות חומרים אלקטרוקרמיים

3.  תאי דלק

4.  שיטות מתקדמות לאיפיון חשמלי של מקורות אנרגיה אלקטרוכימיים

שיינטוך משה

הנדסת ריאקטור קטליטי:

1. ריאקטורים ממברנלים ביצור מימן מגז טבעי או ביוגז  ובדהידרוגנציה       (נ.  מ/ד)

2. שלוב של רפורמר ומנוע שריפה  (נ. ד)

3  מודל מיקרוקינטי לתהליכים קטליטיים ביצור מימן ואגירת דו-תחמוצת הפחמן  (ת. ד.)

4. מבנים ננומטרים בשכבות דקות (ת/נ. מ/ד)

5.  חזוי קינטיקה קטליטית    (ת.  ד)

שרודר אבי

1.  ננוחלקיקים למיקוד תרופות לגרורות סרטניות (נ. מ\ד)

2.  חלקיקים תרפואיטיים\דיאגנוסטיים (theranostic), לבדיקת יעילות תרופות בזמן אמת (נ. מ\ד)

3.  מיקרו וננוריאקטורים לסינטיזה של חומרים תרפואיטיים באיבר המטרה (נ. מ\ד)

4.  ננו-שחיינים להובלת תרופות בגוף – ניסויי וחישובי, הנחיה משותפת עם פרופ"ח אלכס לישנסקי (נ+ח, מ\ד)

פרגר ויאצ'סלב (סלבה)

1. דחינה ומעבר מלח בממברנות להתפלה  (ט/ח, נ, מ/ד)

2. פיתוח ממברנות חדישות מבוססות על ננו-חומרים (נ, מ/ד)

3. מודיפיקציה כימית של ממברנות להתפלה לשיפור ביצועים (נ, מ/ד)

4. שיקוע והיצמדות של חיידקים לממברנות (ט/ח, נ, מ/ד)

5. שימוש בסימולציות דימיקה מולקולרית (MD) בחקר ממברנות (ט/ח, מ/ד)

תמר סגל- פרץ

1. פיתוח ואפיון ממברנות מבלוק-קופולימרים (נ. מ/ד)

2. אפיון in-situ של תהליכי סידור עצמי באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני (נ. ד)

3. תהליכי גידול של חומרים אי-אורגנים בתוך שכבות פולימריות (נ. מ/ד)

4. יצירת מבנים היברידים ואי-אורגנים תלת מימדיים (נ. מ/ד)