Events

תכניות ומסלולים לתארים מתקדמים בהנדסה כימית

מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להעמיק ולהרחיב ידע בסיסי בהנדסה כימית ולפתח יכולת מוגברת לטפל בבעיות מורכבות במגוון שטחי הפעילות של מהנדס הכימיה.

ההוראה והמחקר בפקולטה מכסים תחום רחב של נושאים, כדוגמת: תופעות מעבר וזרימת פלואידים, פעולות יסוד בהנדסה כימית, תהליכי הפרדה, התפלת מים, פיתוח תפעול ובקרת תהליכים, הנדסת ריאקטורים, ספיחה וקטליזה, הנדסת פולימרים וחומרים פלסטיים, הנדסה ביו-כימית וביו-רפואית, ביו-פיסיקה, הנדסה סביבתית, מיקרו-מבנה וננוטכנולוגיה, מערכות חלקיקים, מערכות קולואידיות, נוזלים מורכבים, תופעות שטח, עיבוד חומרים קרמיים ועל-מוליכות, גידול גבישים וחקר תהליכים בשכבות דקות.

תכנית ההשתלמות בלימודי מגיסטר ובלימודי דוקטור מורכבת מלימודים ומעבודה עצמאית. הלימודים צמודים לפעילות מחקרית ענפה בתחומים הנזכרים בכיוונים בסיסיים וישומיים כאחד. נושאי המחקר שואפים לענות על צרכי התעשייה הכימית, הביוכימית והמיקרו אלקטרונית, בהווה ובעתיד, ועבודות מחקר המבוצעות ע”י סטודנטים לתואר גבוה מסייעות להחדיר לתעשייה גישות ונושאים מתקדמים.

לימודים לתואר מגיסטר

בתכנית המגיסטר קיימים שלושה מסלולים להשתלמות לקראת התואר:

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית

מסלול השתלמות הכולל מחקר, פרויקט או עבודת גמר, מיועד לבוגרי תואר ראשון ארבע או תלת שנתי.

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית

מסלול השתלמות ללא הגשת עבודת מחקר. התכנית מיועדת במיוחד לאנשי תעשייה, ומושם בה דגש על מקצועות טכנולוגיים וניהוליים. מטרת התכנית היא לאפשר למהנדסים בתעשייה להרחיב את הידע המקצועי בנושאי היסוד בהנדסה כימית, בתחומים מקצועיים הרלוונטיים לעבודתם בתעשייה ובנושאי ניהול. התכנית אינה שמה דגש על אימון בשיטות מחקר ואיננה כוללת הגשת תזה.

מגיסטר למדעים

מסלול השתלמות הכולל מחקר. התכנית מיועדת לסטודנטים ללא רקע בהנדסה כימית המעוניינים להשתלם באחת מקבוצות המחקר בפקולטה ללא דרישה פורמאלית בהשלמת ידע בהנדסה כימית.

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית (MSc)

תנאי קבלה

מועמדים בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 83 ומעלה בתואר הראשון מוזמנים להגיש מועמדות לפקולטה לתואר מגיסטר למדעים בהנדסה כימית . הממוצע, שיעור ההצלחות בתואר הראשון, ציון המדרג ומכתבי המלצה הינם חלק ממכלול השיקולים שנלקחים בדיוני הקבלה וכל אחד בנפרד אינו משמש ערובה לקבלה. כחלק מהתהליך ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה המועמדים יזומנו לראיונות אישיים.

במקרים חריגים תישקל פנייתם של מועמדים בעלי ממוצע ציונים נמוך מרף הקבלה אך לא נמוך מ- 82. בוגרים שלא הגיעו להישגים אלה בלימודי הסמכה, אך עומדים בדרישות הקבלה של ביה”ס לתארים מתקדמים, יכולים להגיש בקשה לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית , ובקשתם תישקל לאור המלצות על כישוריהם והישגיהם המקצועיים.

בדרך כלל, המועמד יתבקש למצוא מנחה למחקר, כתנאי לקבלה ללימודים. על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים. מועמדים שבמוסד בו הם למדו לתואר ראשון קיים הליך של דירוג הבוגרים לפי הישגיהם, יידרשו לצרף לטופסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקומם במדרג. מועמדים בוגרי תואר במסלול ארבע-שנתי שלא בהנדסה כימית יחויבו במקצועות השלמה לפי הצורך. מועמדים בוגרי תואר במסלול תלת-שנתי, יתקבלו במעמד של סטודנט משלים ויחויבו ב- 20 נקודת השלמה, ממקצועות לימודי הסמכה. רשימת המקצועות תקבע לכל סטודנט בנפרד ע"י הועדה לתארים מתקדמים ובהתחשב ברקע הלימודים הקודם. סטודנטים בלימודי התואר הראשון יכולים להשתלב בתכנית המעניקה תואר ראשון ומגיסטר בחמש שנים, אם הם בעלי ממוצע 90 לפחות ונותרו להם פחות מ-10 נקודות להשלמת התואר הראשון.

דרישות לימוד

כל סטודנט במסלול זה יצבור סך כולל של 38 נקודות לימודים מתקדמים:

על משתלם במסלול זה ללמוד לפחות 16 נקודות במקצועות מתקדמים בהיקף 7 קורסים לפחות*. מתוכם לפחות ארבעה מקצועות הניתנים ע”י הפקולטה להנדסה כימית, ובכללם שלושה מקצועות חובה: המקצוע “שיטות מתמטיות בהנדסה כימית” (058177), אותו יש ללמוד במהלך השנה הראשונה ללימודים, ושני מקצועות מרשימת הליבה. יתרת הנקודות ניתנת לצבירה בלימוד מקצועות הניתנים ע”י פקולטות אחרות, באישור המנחה. בנוסף יש ללמוד קורס אנגלית מורחבת בהיקף 2 נקודות. יש להשלים עבודת מחקר או פרויקט הנדסי בהיקף 20 נק'.

סטודנט יחויב במסלול עבודת מחקר ניסיונית או עיונית, למעט מקרים מיוחדים בהם סטודנט חיצוני יוכל לבחור במסלול הפרויקט ההנדסי. מטרת עבודת המחקר היא לאמן את הסטודנט בשיטות מחקר, ומטרת הפרויקט ההנדסי היא לאמן את הסטודנט בשיטות תכן הנדסי.

כל סטודנט חייב להרצות הרצאה סמינריונית המסכמת את עבודת המחקר.
* לא כולל המקצוע “סמינר בהנדסה כימית” (058176)

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית (ME)

תנאי קבלה

המסלול פתוח בפני כל בעל תואר מוסמך בהנדסה כימית ( BSc) בממוצע של 80 לפחות. על כל מועמד לעבור ראיון אישי שמטרתו לעמוד על רמת הידע בלימודי הסמכה בהנדסה כימית. מועמדים עם ממוצע נמוך יותר (אך גבוה בכל מקרה מ-75) עשויים להתקבל בכפוף לניסיונם המקצועי. המסלול פתוח גם בפני בעל תואר מוסמך (BSc) שלא בהנדסה כימית, העומד בדרישות ביה”ס לתארים מתקדמים . מועמד כזה יידרש בדרך כלל למלא תכנית השלמות. על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים. מועמדים שבמוסד בו הם למדו לתואר ראשון קיים הליך של דירוג הבוגרים לפי הישגיהם, יידרשו לצרף לטפסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקומם במדרג.

המשך השתלמות לקראת תואר דוקטור, לאחר קבלת תואר מגיסטר להנדסה, יתאפשר במקרים חריגים בלבד, ולאחר שהסטודנט יוכיח את יכולתו במחקר במסגרת “השתלמות שלא לתואר” לפי קביעת הועדה לתארים מתקדמים.

דרישות לימוד

לימוד מקצועות בהיקף של 42 נקודות לפחות לפי הפרוט הבא:

 • 2 מקצועות חובה
 1. 058177 שיטות מתמטיות בהנדסה כימית 5 נק'
 2. 058174 סמינר מתקדם בהנדסה כימית 0 נק'

הסמינר כולל ביצוע עבודה עצמית כגון עבודה סמינריונית מתקדמת, הרצאה סמינריונית, מעבדה או פרויקט, עם הגשת עבודה בכתב.  עבודה זו עשויה להיות מחקר מעבדתי בהיקף מצומצם, פרויקט תכנון הנדסי, סקר ספרות בקורתי וכד'.

 • יש ללמוד קורס אנגלית מורחבת בהיקף 2 נקודות
 • לימוד לפחות קורס אחד מתוך רשימת קורסי הליבה ראה עמוד 8 במדריך זה.
 • לפחות 17 נקודות לימוד (לא כולל מקצוע פרויקט הגמר) יהיו ממקצועות הפקולטה להנדסה כימית.
 • לימוד מקצועות מתקדמים בהנדסה כימית ומפקולטות אחרות להשלמת הדרישה לצבירת נקודות, באישור ועדת התארים המתקדמים.
 • לימוד עד חמישה מקצועות ניהול.

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי

 • בהתאם לתנאי בית הספר לתארים מתקדמים, סטודנט המבקש לעבור ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה נדרש למלא טופס מעבר מסלול, להגיש הצעת מחקר ולעבור אתיקה של המחקר.
 • בנוסף לכך עליו לעמוד בדרישות הבאות:
 1. סטודנט אשר סיים תואר ראשון בפקולטה להנדסה כימית בממוצע מעל 82, יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי, אחרי לימודי ME של לפחות סמסטר אחד, ורק אם ממוצע ציוניו במהלך התואר השני הוא מעל 85 וציון כל קורס בתואר השני הוא 80 ומעלה.
 2. סטודנט אשר סיים תואר ראשון בפקולטה להנדסה כימית בממוצע מתחת ל-82, יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי, אחרי לימודי ME של לפחות סמסטר אחד, רק אם ממוצע ציוניו בתואר השני הוא מעל 85, ציון כל קורס בתואר השני הוא מעל 80, ורק לאחר שהשלים קורס בשיטות מחקר מתמטיות וקורס ליבה אחד, או לחלופין לאחר שהשלים 2 קורסי ליבה.
 3. במידה והמועמד אינו בעל תואר ראשון מהפקולטה להנדסה כימית, יהיה עליו לעבור ועדה מראיינת בנוסף לתנאים אשר צויינו מעלה.

מגיסטר למדעים (MSc)

תנאי קבלה

מסלול זה פתוח למועמדים בוגרי תואר ראשון שאינו בהנדסה כימית.

מועמדים בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 83 ומעלה בתואר הראשון מוזמנים להגיש מועמדות לפקולטה לתואר מגיסטר למדעים בהנדסה כימית . הממוצע, שיעור ההצלחות בתואר הראשון, ציון המדרג ומכתבי המלצה הינם חלק ממכלול השיקולים שנלקחים בדיוני הקבלה וכל אחד בנפרד אינו משמש ערובה לקבלה. כחלק מהתהליך ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה המועמדים יזומנו לראיונות אישיים.

במקרים חריגים תישקל פנייתם של מועמדים בעלי ממוצע ציונים נמוך מרף הקבלה אך לא נמוך מ- 82. בוגרים שלא הגיעו להישגים אלה בלימודי הסמכה, אך עומדים בדרישות הקבלה של ביה”ס לתארים מתקדמים, יכולים להגיש בקשה לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית , ובקשתם תישקל לאור המלצות על כישוריהם והישגיהם המקצועיים.

בכל מקרה מועמדים יתבקשו למצוא מנחה למחקר, כתנאי לקבלה ללימודים.

על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים, כשהאחת היא מהמנחה המיועד. מועמדים שבמוסד בו הם למדו לתואר ראשון קיים הליך של דירוג הבוגרים לפי הישגיהם, יידרשו לצרף לטפסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקומם במדרג.

מועמדים בוגרי תואר במסלול ארבע-שנתי  לא יחויבו בד”כ במקצועות השלמה.

מועמדים בוגרי תואר במסלול תלת-שנתי, יתקבלו במעמד של סטודנט משלים ויחויבו בד”כ בהיקף של 20 נקודת השלמה, המורכב ממקצועות לימודי הסמכה (10 נקודות לפחות) ומקצועות לימודים מתקדמים. רשימת המקצועות תקבע לכל סטודנט בנפרד בהתחשב ברקע הלימודים הקודם.

דרישות לימוד

כל סטודנט במסלול זה יצבור סך כולל של 38 נקודות זכות. מקצועות הלימוד יקבעו, כל מקרה לגופו, בהתאם לרקע המשתלם ולנושא המחקר שלו באופן הבא:

 • 16 נקודות לימודים מתקדמים בהיקף שבעה מקצועות לפחות, מתוכם לפחות שלושה מקצועות יהיו ברמה של "מתקדמים" ("…8.."). תכנית הלימודים תיבנה בשיתוף עם המנחה ותאושר על ידי הועדה לתארים מתקדמים.
 • 2 נקודות בגין קורס באנגלית מורחבת
 • 20 נקודות בעבודת מחקר.

לימודים שלא לתואר

קיימות אפשרויות השתלמות חליפיות, פחות מחייבות, במסגרת “לימודים מתקדמים” או במסגרת לימודים “לא לתואר”. לימודים “לא לתואר” עשויים להיות רלוונטיים עבור מועמדים לתואר מגיסטר שהוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה מעוניינת לבדוק את יכולתם ללמוד בפקולטה  ומועמדים לתואר ד”ר שסיימו תואר שני ללא תזה.

לימודים לתואר דוקטור (PhD)

בתכנית זו מודגשת יותר עבודת המחקר תוך הכשרה נוספת של הסטודנטים ע”י לימוד קורסים המעמיקים ומרחיבים ידע בנושאים שבחזית  ההנדסה הכימית.

בתכנית ההשתלמות לתואר דוקטור קיימים שלושה מסלולים:

מסלול רגיל

מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור

מסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון

קבלת סטודנטים תיעשה על סמך הישגים בלימודים קודמים, מכתבי המלצה וראיונות אישיים בפני שני חברי סגל הפקולטה (כל אחד בנפרד). מטרת הראיונות היא בדיקת התאמת המועמד ללימודי דוקטורט, שליטתו בנושאי יסוד, יכולת סינתזה של נושאים נפרדים, גישה לבעיה או נושא מחקר ועצמאות מחשבתית. אין הכוונה לבחינת ידע כולל. הבעיות שיידונו בראיון ינוסחו באופן אישי ע”י המראיינים.

מסלול רגיל

תנאי קבלה פרטניים

תנאי לקבלה הוא ממוצע 85 לפחות בתואר המגיסטר. הדיון בבקשתו של סטודנט לתואר מגיסטר בפקולטה להתקבל לדוקטורט יעשה בד”כ רק לאחר שהמועמד מלא את הדרישה  למתן הרצאה  על עבודת המגיסטר שלו. חוות הדעת של הבוחנים בבחינת המגיסטר באשר להתאמת המועמד לדוקטורט, עשויה להוות מרכיב בהחלטה על קבלת המועמד.

בוגרי מסלול מגיסטר ללא תזה (.M. E.) יוכלו להתקבל לדוקטורט רק במקרים חריגים בלבד, ולאחר שהוכיחו יכולתם במחקר במסגרת “השתלמות שלא לתואר”, לפי קביעת הועדה לתארים מתקדמים.

דרישות לימוד

הדרישות העיקריות ללימודים לתואר דוקטור הן:

א) לימוד מקצועות להעמקת הידע הבסיסי בהנדסה כימית ולהשלמת ידע בסיסי הדרוש לביצוע המחקר, בד”כ בהיקף של 10 נקודות זכות (ארבעה מקצועות לפחות, לא כולל המקצוע “סמינר בהנדסה כימית”). תכנית הלימודים תיבנה בשיתוף עם המנחה ותאושר על ידי הועדה לתארים מתקדמים. דרישות רשמיות נוספות עשויות להתווסף בשלב ראיונות הקבלה לפי המלצת המראיינים וכן לאחר בחינת המועמדות לפי המלצת ועדת הבוחנים.

על הסטודנט ללמוד שני מקצועות לפחות עד תום הסמסטר השני להשתלמותו.

ב)  ביצוע עבודת מחקר מקורית ברמה נאותה. עבודת המחקר תבוצע בד”כ בין כתלי הפקולטה. במקרים יוצאים מן הכלל, בהם הסטודנט אינו שוהה במשך כל תקופת השתלמותו בין כתלי הפקולטה, קיימת בד”כ דרישה לשהות מינימאלית של שנה אחת.

– על הסטודנט להגיש תאור תמציתי של מחקרו ולעמוד בבחינת מועמדות, בהתאם לתקנות ביה”ס לתארים מתקדמים (ראה סעיף  36 בתקנות).

– יש לעבור את  הבחינה  במקצוע “אתיקה של המחקר”  לפני הגשת התאור התמציתי לקראת בחינת המועמדות.

 – כשנה לאחר בחינת המועמדות יהיה על הסטודנט להציג סמינר בהיקף מצומצם המתאר את כיווני המחקר והתוצאות שהתקבלו עד אותו זמן. בד”כ מדובר בסמינר פנימי קצר הפתוח בפני חברי סגל וסטודנטים בפקולטה.

מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור

תנאי קבלה פרטניים

סטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר (ממוצע 90 לפחות במקצועות הלימוד), יכולים, בהסכמת המנחה, בהמלצת הועדה לתארים מתקדמים ובאישור ביה”ס לתארים מתקדמים, לעבור למסלול ישיר לדוקטורט. את הבקשה למעבר למסלול ישיר יש להגיש לוועדה לתארים מתקדמים, בד”כ במהלך הסמסטר השלישי ללימודים, למעט מקרים מיוחדים (ראה  סעיף 24.07 בתקנות).

דרישות לימוד

הדרישות הלימודיות לתואר הן 28 נקודות לימודים מתקדמים (12 מקצועות לפחות, כולל קורס באנגלית מורחבת בהיקף 2 נקודות), עמידה בבחינת מועמדות במתכונת הרגילה, סמינר בהיקף מצומצם כשנה לאחר בחינת המועמדות, כתיבת תזה ובחינת הגמר.

מסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון

תנאי קבלה פרטניים

למסלול זה יוכלו להירשם מועמדים בוגרי תואר ארבע שנתי בולטים במיוחד, עם ממוצע מצטבר של  90 לפחות.

דרישות לימוד

הדרישות לתואר הן 28 נקודות לימודים מתקדמים (12 מקצועות לפחות, כולל קורס באנגלית מורחבת בהיקף 2 נקודות), עמידה בבחינת מועמדות במתכונת הרגילה, סמינר בהיקף מצומצם כשנה לאחר בחינת המועמדות, כתיבת תזה ובחינת הגמר. יש לצבור 15 נקודות לימוד ולעמוד בבחינת המועמדות תוך שלושה סמסטרים מתחילת ההשתלמות.