Skip to main content

הלימודים אצלנו

תואר ראשון – הסמכה

בפקולטה להנדסה כימית מסלולים לתאר ראשון (B.Sc.) בהנדסה כימית ובהנדסה ביוכימית (בשיתוף עם הפקולטה לביולוגיה). המסלול להנדסה ביוכימית מכשיר את הסטודנט להתמחות נוספת בתהליכים ביולוגיים. במסלול להנדסה כימית ניתן לבחור במהלך הלימודים אחת מהמגמות: מערכות תהליכיות, חומרים, טכנולוגיות סביבתיות, מדעי ההנדסה, מיקרו וננו-טכנולוגיות, תהליכים ביוכימיים והמגמה הכללית.

מידע לסטודנטים

שאלות ותשובות נפוצות

תארים גבוהים – מוסמכים

מטרת לימודי מוסמכים בפקולטה היא להעמיק ולהרחיב ידע בסיסי בהנדסה כימית, ולפתח יכולת מוגברת לטפל בבעיות מורכבות במגוון שטחי הפעילות של המהנדס הכימי. הסטודנטים לתארים גבוהים בהנדסה כימית במסלולי מחקר (M.Sc. ו-Ph.D.) משלבים לימודי הנדסה מתקדמים עם מחקר חדשני באחת מקבוצות המחקר בפקולטה. נושאי המחקר שואפים לענות על צרכי התעשייה הכימית הכלל עולמית.

מידע לסטודנטים

שאלות ותשובות נפוצות

קישורים לסטודנט

הוראה מתוקשבת

לוח שנה אקדמי

Webmail

ספר טלפונים טכניוני