Skip to main content

יריד התעסוקה הטכנולוגי בטכניון-20.06.2018

לשכת דיקן הסטודנטים

IAESTEהיחידה להכוון קריירה ו-

 

 

ה  ז   מ  נ  ה

 

ליריד התעסוקה הטכנולוגי

 

 

יום רביעי 20.06.18

בין השעות 10:00-15:00

 

בשדרה המרכזית שבלב הקמפוס

 

 

נשמח לראותכם