Skip to main content
קבוצת המחקר של פרופ' יועד צור חוקרת חומרים לאפליקציות בתחום אנרגיה ברת-קיימא תוך שימוש בשיטות מתקדמות שפותחו בקבוצה. הם מכינים דגמים החל משלב הכנת האבקה הננומטרית ועד לדגם שלם, ומבצעים עליהם מדידות חשמליות ואחרות המנותחות באמצעות תוכנה שהם פיתחו.
למה כדאי ללמוד הנדסה כימית וביוכימית?
תשובות לכל השאלות
פרופסור חוסאם חאיק משתמש בחיישנים וביומרקרים מתקדמים על מנת להנדס התקנים מלאכותיים אשר מחקים את פעולות האף, העור והשלון לגילוי מוקדם של מחלות ולפתרון בעיות סביבתיות.