Skip to main content

מהי הנדסה כימית/ביוכימית?

כאשר שומעים את צמדי המילים "הנדסה כימית" או "הנדסה ביוכימית" נוטים לחשוב על "משהו מעשי שעושים עם כימיה ו/או ביולוגיה". למעשה משמעות המילים הללו הרבה יותר רחבה ומבטאת דרך חיים מקצועית הדורשת ידע מעמיק במגוון רב של נושאים. עובדה זו מבדילה ביננו (המהנדסים הכימיים/ביוכימיים) לבין שאר המהנדסים והופכת את לימוד המקצוע למתאים במיוחד לסטודנטים עם ראייה רחבה וסקרנות לימודית החוצה תחומים.

ההנדסה הכימית/ביוכימית מבוססת על יישום של כימיה, פיסיקה, ביולוגיה, מדעי חומרים, מתמטיקה וכלכלה. סטודנטים בפקולטה להנדסה כימית לומדים מתמטיקה שימושית, מאזני חומר ואנרגיה, תכונות פיסיקליות של גזים, נוזלים ומוצקים, מכניקה של זורמים, תופעות מעבר חומר ואנרגיה, תרמודינמיקה ועוד. היקף הידע הנרכש ומגוון היישומים הקיים מאפשרים לבוגרנו גמישות רבה בבחירת כיוון התפתחות מקצועית ובמציאת מקום עבודה.

באילו תחומים ותהליכים מדובר בדיוק?

ההנדסה הכימית/ביוכימית עוסקת במגוון רב של תהליכים, מתחומים שונים, בהם בדרך כלל מדובר בחומרי מוצא עם ערך נמוך יחסית העוברים שינויים פיזיים, כימיים או ביולוגיים כך שבסופו של דבר מתקבל תוצר עם ערך יחסי גבוה. רוב התהליכים כוללים מספר "פעולות יסוד" המשותפים בחלקם לתהליכים אחרים. תעשיות רבות זקוקות לבוגרי הנדסה כימית/ביוכימית כמהנדסי תכנון, תהליך ובקרה: תעשיות האנרגיה, הפטרוכימיה, תעשיות עתירות ידע, התעשייה הפרמצבטית, תעשיית המחצבים והתעשיות הביטחוניות. בנוסף, עוסקים מהנדסים כימיים/ביוכימיים גם בתחומים אוניברסליים ולא שגרתיים, כגון: פתרון זהום אוויר ומים, פיתוח מקורות אנרגיה חדשים, התפלת מים ועוד.

רוב בוגרי הפקולטה, או במקרים רבים, סטודנטים בשנה האחרונה ללימודיהם, מוצאים עבודה אצל מספר רב של מעסיקים, כאשר 10-15% מהבוגרים ממשיכים לתארים גבוהים בפקולטות להנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסת חומרים, בהנדסת הסביבה, ובהנדסה ביו-רפואית.