Skip to main content

המעבדה להתקנים מבוססי ננו-חומרים

Laboratory of Nanomaterials Based-Devices

מחקרי LNBD בעלי אופי רב תחומי אשר משלבים ידע מתחומים מגוונים, ביניהם מיקרו-אלקטרוניקה, ננו-טכנולוגיה, מיקרו-פלואידיקה, לימוד מכונה, ביוכימיה, רפואה וגנטיקה. בהסתמך על דיסציפלינות שונות, מפתחת המעבדה התקנים/חיישנים חדשניים על מצעים קשיחים וגמישים, כמו גם ננו-מערכים אלקטרו-חושיים ליישום בתחומים שונים.
אבחון בריאותי, רובוטיקה, ספורט וכושר, ניטור סביבתי ותחומים אחרים – כל אלה הינם תחומים הממשיקים לעבודתנו ב LNBD-.הגישה המקיפה של המעבדה כוללת פיתוח חומרים ומכשירים, שילוב מערכות, בדיקות במעבדות ובסביבות קליניות / טכנולוגיות, יישום מעשי (אבחון מחלות), סינון נרחב של גורמי סיכון גבוה ותיעול התוצאות למגוון אפליקציות רלוונטיות.

מכשירים מבוססי ננומטריה
מעבדת LNBD  מפתחת ומשתמשת בננו-חומרים שונים, כגון חלקיקים ממתכת, פחמימנים פולי-ארומטיים, צינורות סיליקון וננו-צינורות פחמן, במגוון מכשירים אלקטרוניים. השליטה על גודל, צורה, מבנה ומורפולוגיה של ננו-מינים אלו מאפשרת תכנון של פונקציות חישה מורכבות שיכולות לתת מענה לדרישות מעשיות מפלטפורמות חישה. בנוסף, ייצור באמצעות שיטות של  כימיה רטובה, והשימוש בציפויים של חומרים אורגניים הם פשוטים. זה מאפשר שימוש בננו-חומרים ליישומים שונים.

מעבדת LNBD  מתמקדת ביישומים הבאים:
חיישנים מבוססי ננו-חומרים: מו"פ לשימוש ביישומי ננו-מערכים הכוללים בינה מלאכותית ועור מלאכותי.

חיישני ריפוי עצמי: פיתוח חיישנים אלקטרוניים עם מבנים מהונדסים המאפשרים תיקון עצמי ופונקציונליות מלאה בעקבות הרס מכני.

אלקטרוניקה מודפסת: פיתוח טכניקות הדפסה והרכבה עצמית חדשות המאפשרות יישום אופטימלי של ננו-חומרים במכשירים אלקטרוניים.

ביו-סממנים נדיפים
קבוצת LNBD עורכת מחקרים בהיבטים שונים של סממנים ביולוגיים נדיפים, תוך התמקדות בדגימות נשימה ועור. במעבדה משתמשים בדוגמאות של אוויר בנשיפה או דוגמאות עור באופן לא פולשני,  אשרת מעודדות היענות טיפולית בשילוב עם מכשירים קטנים ולא מאיימים. לצורך כך, המעבדה מפתחת ומאפיינת מערכים בעלי בינה מלאכותית של חיישנים גמישים ובמצב מוצק לגילוי ואבחון של מחלות שונות באופן לא פולשני, מהיר וזול, עם צריכת אנרגיה נמוכה.

 בנוסף למחקר ופיתוח במכשירי חישה, חוקרי המעבדה בוחנים את המכשירים המפותחים באמצעות ניסויים קליניים בפועל על מחלות מגוונות, ממאירות, ניווניות, או זיהומיות. ניסויים אלה כוללים מתנדבים אנושיים יחד עם מחקרי in vitro ו- in vivo המשתמשים בקווי תאים שונים ובמודלים של בעלי חיים. במקביל, המעבדה  חוקרת מסלולים תיאורטיים והובלה של חומרים אורגניים נדיפים מתוך אל הצד החיצוני של הגוף.