Skip to main content

Technion 3D Electron Tomography Workshop

הסדנה עוסקת באפיון תלת ממדי של חומרים ומבנים ננומטרים באמצעות מיקרוסקופית אלקטרונים. האפיון מאפשר הבנה של המבנה התלת ממדי של תאים, חלבונים, פולימרים, חומרים אי-אורגנים וכו׳

היום הראשון מוקדש להרצאות והיום השני מוקדש להדגמות וללימוד על התוכנות הרלוונטיות. ההדגמות יתבצעו במקביל בשלושה מיקרוסקופי אלקטרונים ברחבי הקמפוס.

לפרטי הכנס לחץ כאן