Skip to main content

המעבדה למערכות קולואידיות ותופעות שטח

אנחנו משלבים ניסוי, תיאוריה, וחישוב לחקר תופעות הכוללות מעבר חום, מסה, ומומנטום בסקלות אורך של מילימטרים עד ננומטרים וסקלות זמן של שניות עד ננו שניות. המחקר אותו אנו מבצעים מתבסס על חקר תופעות טבעיות על מנת לקדם פיתוח של טכנולוגיות חדשות וכן על מנת להסביר תופעות מאקרוסקופיות המתרחשות בטבע ובהנדסה. מערכות אותן אנו חוקרים בשלב זה הן מעבר חומר על פני ובתוך מצעים מוצקים, מערכות זרימה ממוזערות (microfluidics, nanofluidics), מבנים הנוצרים מננו−חלקיקים ומולקולות, וההשפעה של רעידות אדמה על אזורי מחייה.