סמינר של Jingsi (James) Yang

סמינר של Jingsi (James) Yang בנושא:

 Hydrodynamic Study in a Shallow Rectangular Spouted Bed Using Image Analysis and Pressure Signals

הסמינר יועבר באמצעות תכנת הזום https://technion.zoom.us/j/2418571512