המעבדה לאלקטורקרמיקה וננוטכנולוגיה

101,213
0778871861

 

 

למידע נוסף: https://electroceramics.net.technion.ac.il