A group of people sitting together

עופר מנור

Personal Info

ראש הקבוצה למערכות קולואידיות ותופעות שטח, טכניון, מ-2013
פוסט-דוקטורט 2013-2010, MicroNanophysics Research Laboratory, באוניברסיטאות Monash וRMIT
דוקטורט 2010, המחלקה למתמטיקה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת מלבורן
תואר שני 2006, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון
תואר ראשון 2003, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון

Research Fields

אנחנו קושרים תופעות שטח ותופעות מעבר ועושים שימוש בתיאוריה וניסוי בשני תחומי מחקר:

– אנו מחשבים ומייצרים מבנים קולואידים (ננו-חלקיקים) מורכבים. מטרת המחקר היא קישור האינטראקציה הכימית והפיסיקאלית בין חלקיקים קולואידים לאופן בו נוצרים מבנים קולואידים מורכבים התומכים בתכונות מאקרוסקופיות ייחודיות, ויישום הממצאים בכוונון קצב ההתכלות של ביו-פלסטיק.

– אנו מתמירים גלים אקוסטיים בתדרים גבוהים (HF, VHF) לתופעות זרימה ומעבר מסה (זרימה אקוסטית). מטרת המחקר היא הבנת האינטראקציה (מעבר תנע ואנרגיה) בין גלים אקוסטיים ונוזלים מורכבים, ויישום הממצאים במערכות אלקטרוכימיה ובמזעור יחידות ייצור על ידי שימוש במערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות (MEMS).

סטודנטים ועמיתי פוסט-דוקטורט המתעניינים בתכנית המחקר שלנו מוזמנים ליצור עמנו קשר.

Research Topics

הפרדת פאזות של מערכות שמן/מים באמצעים פסיביים ואקטיביים

מערכות להשבת מים בקנה מידה קטן, יעיל, ובמחיר סביר הכרחיות לטיפול מקומי במים מזוהמים עבור אזורי יישוב ותעשייה ובמיוחד עבור קהילות קטנות ומרוחקות. באחרונות, המים המושבים יכולים לשמש לחקלאות מקומית ולתהליכים ביתיים. אנו חוקרים הפרדה פסיבית ואקטיבית של תערובות שמן, מים, וחומרים פעילי שטח על ידי שימוש בכימיית השטח של מוצקים במגע עם מערכות הנוזלים ועל ידי שימוש בגלים אקוסטיים.

ציפויים חכמים

מספר חברות סטארט-אפ מייצרות כיום מעגלים אלקטרוניים וציפויים חכמים על ידי ציפוי משטחים בננו-חלקיקים מוליכים הנישאים בנוזלים נדיפים ושימוש בהתארגנות העצמית של החלקיקים. מערכות אלו מושפעות מכוחות מולקולריים הקובעים את תהליך הציפוי לצד תנועת הנוזל הנושא והתאדותו. אנו חוקרים את הקשר בין כוחות מולקולריים והרטבה דינמית על מנת לשפר את הרזולוציה המרחבית של הציפוי ומבני החלקיקים. בנוסף אנו חוקרים מנגנונים אקטיביים לשליטה על תהליך הציפוי.

השכבה הכפולה החשמלית בנוכחות גלים אקוסטיים

אנו בוחנים את התרומה האלקטרו-קינטית של גלים אקוסטיים למבנה השכבה החשמלית הכפולה של יונים בקרבת משטחים טעונים בתוך מים. השכבה החשמלית הכפולה מהווה מנגנון חשוב בכימיה ובביולוגיה ואחראית על יציבותם של נוזלים מורכבים כמו תרחיפים, על מבנה מולקולות גדולות כמו חלבונים, ועל מערכות אחסון אנרגיה כמו קבלי-על. בעזרת גלים אקוסטיים שאנו יוצרים בקרבת משטחים טעונים, אנו מסדרים מחדש את מבנה היונים בשכבה החשמלית הכפולה ומשנים את תרומתה למולקולות, חלקיקים, ומשטחים סמוכים.

 

לפרטים נוספים אנא ראו האתר באנגלית:
https://chemeng.technion.ac.il/ofer-manor