A group of people sitting together

עופר מנור

מידע אישי

ראש הקבוצה למערכות קולואידיות ותופעות שטח, טכניון, מ-2013
פוסט-דוקטורט 2013-2010, MicroNanophysics Research Laboratory, באוניברסיטאות Monash וRMIT
דוקטורט 2010, המחלקה למתמטיקה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת מלבורן
תואר שני 2006, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון
תואר ראשון 2003, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון

תחומי מחקר

אנו עוסקים במספר נושאים בתחום הקולואידי (ננו- ומיקרו-חלקיקים) ותופעות פני שטח. אנו עובדים על הפרדת פאזות של מערכות שמן/מים באמצעים פסיביים ואקטיביים, ציפויים חכמים של מוצקים ונוזלים, ועל המבנה היוני בשכבה הכפולה החשמלית בנוכחות גלים אקוסטיים.

קבוצת המחקר שלנו מורכבת מניסיוניים ומתאורטיקנים. בצד הניסיוני, אנו עושים שימוש בפלטפורמות מיקרו-פלואידיות ומעבדות על שבבים (lab on a chip) כדי ליצור, להתבונן, ולמדוד תופעות שטח שונות בעלות משמעות לתחומים אותם אנו חוקרים. בצד התיאורטי, אנו משלבים כוחות מולקולריים, תופעות מעבר, ואת תיאוריית פונקציונל הצפיפות (density functional theory) כדי ללמוד את המבנה והדינמיקה של נוזלים מורכבים ולהסביר תוצאות ניסוי במעבדה שלנו ובמעבדות אחרות.

סטודנטים ועמיתי פוסט-דוקטורט המעוניינים בקולואידים ותופעות שטח מוזמנים ליצור עמנו קשר.

נושאי מחקר

הפרדת פאזות של מערכות שמן/מים באמצעים פסיביים ואקטיביים

מערכות להשבת מים בקנה מידה קטן, יעיל, ובמחיר סביר הכרחיות לטיפול מקומי במים מזוהמים עבור אזורי יישוב ותעשייה ובמיוחד עבור קהילות קטנות ומרוחקות. באחרונות, המים המושבים יכולים לשמש לחקלאות מקומית ולתהליכים ביתיים. אנו חוקרים הפרדה פסיבית ואקטיבית של תערובות שמן, מים, וחומרים פעילי שטח על ידי שימוש בכימיית השטח של מוצקים במגע עם מערכות הנוזלים ועל ידי שימוש בגלים אקוסטיים.

ציפויים חכמים

מספר חברות סטארט-אפ מייצרות כיום מעגלים אלקטרוניים וציפויים חכמים על ידי ציפוי משטחים בננו-חלקיקים מוליכים הנישאים בנוזלים נדיפים ושימוש בהתארגנות העצמית של החלקיקים. מערכות אלו מושפעות מכוחות מולקולריים הקובעים את תהליך הציפוי לצד תנועת הנוזל הנושא והתאדותו. אנו חוקרים את הקשר בין כוחות מולקולריים והרטבה דינמית על מנת לשפר את הרזולוציה המרחבית של הציפוי ומבני החלקיקים. בנוסף אנו חוקרים מנגנונים אקטיביים לשליטה על תהליך הציפוי.

השכבה הכפולה החשמלית בנוכחות גלים אקוסטיים

אנו בוחנים את התרומה האלקטרו-קינטית של גלים אקוסטיים למבנה השכבה החשמלית הכפולה של יונים בקרבת משטחים טעונים בתוך מים. השכבה החשמלית הכפולה מהווה מנגנון חשוב בכימיה ובביולוגיה ואחראית על יציבותם של נוזלים מורכבים כמו תרחיפים, על מבנה מולקולות גדולות כמו חלבונים, ועל מערכות אחסון אנרגיה כמו קבלי-על. בעזרת גלים אקוסטיים שאנו יוצרים בקרבת משטחים טעונים, אנו מסדרים מחדש את מבנה היונים בשכבה החשמלית הכפולה ומשנים את תרומתה למולקולות, חלקיקים, ומשטחים סמוכים.

 

לפרטים נוספים אנא ראו האתר באנגלית:
https://chemeng.technion.ac.il/ofer-manor