Skip to main content

המעבדה למבנים ננומטרים פונקציונליים ומיקרוסקופיה מתקדמת

Functional Nanostructures and advanced imaging lab

מבנים ננומטרים פונקציונליים הם הבסיס המאפשר את המוצרים ננוטכנולוגיה קיימים ועתידיים. קבוצת המחקר שלנו עוסקת בהבנה, תכנון, וייצור של ננו-מבנים פונקציונליים במגוון רחב של יישומים, החל מננו-פבריקציה עבור מיקרו וננו אלקטרוניקה וחומרים אופטיים וכלה בננו-מבנים המשמשים לייצור אנרגיה מתחדשת ומים נקיים. אנו משלבים מחקר במערכות פולימריות, סידור עצמי של בלוק-קופולימרים, גידול חומרים אנאורגניים בתוך פולימרים ומערכות מורכבות של נוזלים וננו-חלקיקים יחד עם טכניקות אפיון מתקדמות באמצעות מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת וחודרת, אפיון תלת-ממדי באמצעות טומוגרפית אלקטרונים ופיזור קרני X, על מנת לפתח את הדור הבא של מבנים ננומטרים פונקציונליים.