Skip to main content

אודות הפקולטה להנדסה כימית

הפקולטה להנדסה כימית ע"ש וולפסון הוקמה בשנת 1952 במבנה ההיסטורי של הטכניון בהדר הכרמל (כעת משכנו של המוזיאון הלאומי למדע).

הפקולטה מיישמת מדע וטכנולוגיה בתהליכים הממירים חומרים למוצרים בעלי ערך לצורכי האדם והחברה. המהנדס הכימי עושה שימוש בידע מרמת הפרודה ועד להיקף של מפעל כימי ולסביבה כולה. הפקולטה מציעה שני מסלולי הסמכה בסיסיים בהנדסה כימית ובהנדסה ביוכימית. בנוסף אנו שותפים בתכנית הבין-תחומית לתואר מוסמך בהנדסת סביבה. בוגרינו משמשים כאנשי מקצוע רמי דרג בתעשייה הכימית על כל גווניה, החל מהתעשייה הכימית המסורתית, דרך התעשייה הפטרוכימית ועד לתעשיית התרופות, הביוטכנולוגיה והביו-רפואה. רבים מבוגרינו מופקדים על הנדסת התהליך בתעשיות הטכנולוגיה העילית בענפי המיקרו-אלקטרוניקה, תעשיות חומרים מתקדמים ובתעשיות הביטחוניות וכן על פעילויות מפתח בנושאי האנרגיה, משק המים וההגנה על הסביבה.

בפקולטה 18 חברי סגל, 420 סטודנטים בלימודי הסמכה ו-100 בלימודי מוסמכים כ-35 לומדים לתואר דוקטור. בנוסף ישנם 25 פוסט-דוקטורנטים ואורחים אקדמיים ממדינות שונות, המוסיפים נופך בינלאומי למחקר בפקולטה. פעילויות המחקר כוללות הנדסת תגובה כימית, אפיון ועיבוד חומרים (חומרים קרמיים, פולימרים, ננוטכנולוגיה) נוזלים מרוכבים (נוזלים ביולוגיים, חומרים פעילי שטח) תהליכי הפרדת חומרים וחקר מים (הפרדה ממברנלית, ביו-טכנולוגיה) תהליכי זרימה, תופעות פני השטח והנדסת מערכות תהליכיות תכן ופיקוח מוכלל לאבטחת איכות המוצר).

מטרותינו הן להקנות ידע בסיס למהנדסים המובילים בתעשייה על מנת שיוכלו לספק פתרונות יצירתיים בתהליכים כימיים, פיזיקליים וביולוגיים לטובת החברה ומתוך המחקר המדעי המתקדם לספק פתרונות חדשניים לצרכי התעשייה, הקהילה המדעית והחברה כולה.