Skip to main content

054310 המעבדה להנדסה כימית 1

קורס חובה לתלמידי הסמכה בפקולטה להנדסה כימית. במהלך הקורס מתורגלים עקרונות של תהליכי מעבר חום וזרימה שנלמדו בקורסים תיאורטיים של עקרונות ותהליכי הפרדה.

במהלך הקורס הסטודנטים מתנסים בעבודת צוות ובהפעלה של מערכות תעשייתיות בקנה מידה מעבדתי, ניתוח התוצאות המתקבלות והגשת דו"ח מדעי.

חלק מהנושאים הנלמדים בקורס הם:

  • תהליכי זרימה
  • מעבר חום בהולכה והסעה
  • סינון

ועוד רבים אחרים.