Skip to main content

מעבדות הוראה

054369 המעבדה להנדסת פולימרים

הקורס מיועד ללימודי הסמכה ומוסמכים.

במסגרת הקורס יועברו מעבדות בסיסיות בתחום הפולימרים:

א.     שיטות פילמור וצילוב.

ב.     שיטות איפיון פולימרים.

ג.      שיטות עיבוד פולימרים.

תחומים אלו מהווים בסיס לעבודה מחקרית ו/או תעשייתית בתחום הנדסת הפולימרים.

תעשיית הפולימרים בארץ הינה נרחבת ומגוונת ומציעה אפשרויות העסקה רבות.

הקורס ניתן במתכונת של מעבדות מעשיות.

מיקום: המעבדה נמצאת בשטח פיילוט ב'

 

054310 המעבדה להנדסה כימית 1

קורס חובה לתלמידי הסמכה בפקולטה להנדסה כימית. במהלך הקורס מתורגלים עקרונות של תהליכי מעבר חום וזרימה שנלמדו בקורסים תיאורטיים של עקרונות ותהליכי הפרדה.

במהלך הקורס הסטודנטים מתנסים בעבודת צוות ובהפעלה של מערכות תעשייתיות בקנה מידה מעבדתי, ניתוח התוצאות המתקבלות והגשת דו"ח מדעי.

חלק מהנושאים הנלמדים בקורס הם:

 • תהליכי זרימה
 • מעבר חום בהולכה והסעה
 • סינון

ועוד רבים אחרים.

מיקום: המעבדה נמצאת בשטח פיילוט ב'

 

054400 המעבדה להנדסה כימית 2

קורס חובה לתלמידי הסמכה בפקולטה להנדסה כימית ומהווה קורס המשך של מעבדה להנדסה כימית 1. במהלך הקורס מתורגלים בעיקר תהליכי הפרדה וריאקטורים שנלמדו בקורסים תיאורטיים של תכן ריאקטורים ועקרונות הפרדה.

במהלך הקורס הסטודנטים מתנסים בעבודת צוות ובהפעלה של מערכות תעשייתיות בקנה מידה מעבדתי, ניתוח התוצאות המתקבלות והצגה של מצגת מדעית בפני קהל.

חלק מהנושאים הנלמדים בקורס הם:

 • ריאקטורים שונים
 • כרומטוגרפיה
 • חילוף יונים

ועוד רבים אחרים.

מיקום: המעבדה נמצאת בשטח פיילוט ב'

 

054316 מעבדה בתרמודינמיקה א'

מעבדה זו הינה חלק מקורס תיאורטי בתרמודינמיקה א' ונועדה להחליף את המעבדה לכימיה פיזיקלית שניתנה בעבר. הקורס מיועד לתלמידי הנדסה כימית והנדסה סביבתית. תרגילי המעבדה נבנו במיוחד הותאמו לחומר הנלמד בכיתה. הם יכללו תירגול של נושאים הבאים:

 • קיבול חום
 • חוק הגזים האידיאליים
 • אפקט ג'ול-תומסון
 • משוואת המצב והנקודה הקריטית
 • משאבות חום

מיקום: המעבדה נמצאת בשטח פיילוט ב'

 

054317 מעבדה בתרמודינמיקה ב'

מעבדה זו הינה חלק מקורס תיאורטי בתרמודינמיקה ב' ונועדה להחליף את המעבדה לכימיה פיזיקלית שניתנה בעבר. הקורס מיועד לתלמידי הנדסה כימית והנדסה סביבתית. תרגילי המעבדה נבנו במיוחד הותאמו לחומר הנלמד בכיתה. בין היתר הם יכללו תירגול של הנושאים הבאים:

 • חוק הנרי ופוגסיות
 • איזאוטרופ
 • סיווג תכונות עודף
 • הפרדת פאזות

מיקום: המעבדה נמצאת בשטח פיילוט ב'

 

056379 מעבדה לתהליכי ממברנות

קורס בחירה שמיועד ללימודי הסמכה ומוסמכים ויופעל במתכונת חדשה במעבדה יעודית שנבנתה עבורו. במהלך הקורס יתורגלו הצוותים בתהליכי ממברנות שונים ומגוונים כגון: אוסמוזה הפוכה, אולטרא פילטרציה, מיקרופילטרציה, הפרדת גזים ופראבפורציה.

התנסות בתחומים אלו מהווה כלי חשוב הן בעבודה מחקרית והן בתעשייה.

מיקום:  מעבדה מספר 306, קומה ג'

054483 המעבדה לתהליכים בתעשיית המיקרואלקטרוניקה

הקורס מיועד ללימודי הסמכה (סמסטר 6 ומעלה).

תעשיית המיקרואלקטרוניקה, המהווה קטר כלכלי וטכנולוגי בישראל ובעולם, קולטת חלק לא מבוטל מבוגרינו.

המעבדה לתהליכים בתעשיית המיקרואלקטרוניקה היא מרכיב חשוב בהכשרת מהנדסי כימיה לתעשייה זו. 

במסגרת הקורס הסטודנטים מתנסים בעבודה מעשית ביחידות הפעולה הבסיסיות (כגון: חמצון, פוטוליטוגרפיה, איכול, גידול שכבות, אפיון), תוך הבנת הפרמטרים השולטים בכל יחידת פעולה.

הקורס ניתן במתכונת מעשית דו-שבועית לאורך סמסטר. ההרשמה לקורס אינה מותנית בלימוד מקדים של הקורס התאורטי 054375 (תהליכי ייצור התקני מל"מ).

מיקום: המעבדה נמצאת בשטח הפיילוט (קומה 2).