Skip to main content

לימודי הנדסה מקוונים והיברידיים

משבר הקורונה עורר קשיים רבים אך לצדם נפתחו גם הזדמנויות חדשות בשנת 2020. בסמסטר הקרוב, בית הטכניון ובכלל זה הפקולטה להנדסה כימית ילמדו את המקצועות לתארים ההנדסיים בשילוב של למידה מקוונת ולמידה היברידית.


למידה מקוונת:
מתבצעת בחלק מהקורסים בצורה סינכרונית, כלומר המרצה או המתרגל משדר שיעור בזום (Zoom), והסטודנטים צופים בו בזמן אמת. קורסים אחרים נלמדים בשיטה א-סינכרונית, כלומר ההרצאות מוקלטות מראש והסטודנט/ית יכולים לצפות בהם בזמנם החופשי, כאשר כמובן צוות הקורס זמין לשאלות ולהבהרות.

למידה היברידית: מתבצעת כאשר חלק מהסטודנטים נמצאים באולם ההרצאות וחלקם מתחברים בזום מהבית ויכולים לקחת חלק בשיעור מרחוק. לצורך הלמידה ההיברידית, הפקולטה להנדסה כימית ציידה את כל כיתות הלימוד במערכות הקלטה ושידור איכותיות המאפשרות ללמד את כל קורסי ההנדסה בצורה אופטימלית. בנוסף, נרכשו מערכות צילום ניידות המאפשרות הדגמה של הניסויים במעבדות. הלמידה ההיברידית תחל מיד כאשר יאושרו הקלות שיאפשרו את חזרתם של הסטודנטים ללמידה פיזית בקמפוסים.

הלמידה המקוונת הביאה לחשיבה מחודשת לגבי אפשרויות ההוראה והחשיבה העתידית היא לבנות תכנית לימודים שתכיל קורסים מקוונים לצד קורסים פרונטאליים ותאפשר לסטודנטים להתנסות בטכניקות שונות של למידה.

מעוניינים לשמוע עוד פרטים על אפשרויות הלימוד בפקולטה שלנו? לחצו כאן.