Skip to main content

קבוצה של מתנדבים מתוך הפקולטה-חברי סגל,סטודנטים,משתלמים ועובדים כדי לסייע לחקלאים שלנו

יצאנו לעזור למשק במושב צרופה אשר מגדל מלפפונים,עזרנו בהדליה ,ליפוף ועוד ..מחמם את הלב לראות את ההתגייסות לעזור ורק שנדע ימים טובים מאלה