סמינר של שלי רפופורט

סמינר של שלי רפופורט בנושא:

Nanomaterial-Based Field Effect Transistors for Detection of Chirality of Volatile Organic Compound

הסמינר יינתן באולם 6, בניין הנדסה כימית