סמינר של מור פוליטי

סמינר של מור פוליטי בנושא:

Predictive Tools for the Design of Encapsulated Assemblies: Validated Process Simulation and Failure Criteria

הסמינר יועבר באמצעות תוכנת הזום https://technion.zoom.us/j/97591164072