סמינר של מור פוליטי

סמינר של מור פוליטי בנושא:

Predictive Tools for the Design of Encapsulated Assemblies: Validated Process Simulation and Failure Criteria

הסמינר יינתן באולם 6, בניין הנדסה כימית