סמינר של עדן ביטקובר

סמינר של עדן ביטקובר בנושא:

Developing a long-term polymeric controlled release system

הסמינר יועבר באמצעות תוכנת הזום https://technion.zoom.us/j/93319981911