סמינר של אריאל אודס

סמינר של אריאל אודס בנושא:

Nafion/PVDF membranes with enhanced through-plane conductivity

הסמינר יועבר באמצעות תוכנת הזום: https://technion.zoom.us/j/92090559126