סגל הפקולטה להנדסה כימית
אנשים:
שם מייל חדר טלפון
{{ item.name }} {{ item.room }}