Faculty enterance building

ברכות לעובדים מצטיינים

ברכות לעובדים המצטיינים לשנת תשע"ה – מירי גרוסמן, ליאת צורי וד"ר רפאיל חלפין.

עובדים מצטיינים תשעה