סגל הפקולטה להנדסה כימית

מנהלה

לשכת דיקן הפקולטה, בניין הנדסה כימית, חדר 333

שעות קבלה:
א – ה
07:30-15:30

טלפונים:
972-4-8292820
972-4-8292843

פקס:
972-4-8295671

דיקן הפקולטה: פרופ' שמעון ברנדוןcedean@technion.ac.il

ראש מינהל: דליה גוטמן – ce.headad@technion.ac.il

מזכירת סגל: אור חייט – ce.dean.ad@technion.ac.il

מזכירות הפקולטה, בניין הנדסה כימית, חדר 330A

שעות קבלה:
א – ה
07:30-15:30

טלפון:
972-4-8292817

פקס:
972-4-8292850

מזכירה: מירי גרוסמן – gmiri@technion.ac.il

מזכירות לימודי הסמכה, בניין הנדסה כימית, חדר 330C

שעות קבלה:
א – ה
08:30-13:30

טלפון:
972-4-8292848

פקס:
972-4-8292850

מרכזת לענייני הוראה: גלית לוין – ce.ug.ad@technion.ac.il

מזכירות לימודי תארים מתקדמים, בניין הנדסה כימית, חדר 330B

שעות קבלה:
ימים א – ה   12:30 – 09:30

טלפון:
972-4-8293422

פקס:
972-4-8292850

מזכירת לימודי תארים מתקדמים: תמר רביץ – ce.gr.ad@technion.ac.il

מחשוב, בניין הנדסה כימית, חדר 134

טלפון:
972-4-8293420

פקס:
972-4-8292850

עמי הינטשוק – ami@technion.ac.il

תומר מאיר – mtomer@technion.ac.il

אחראי בניין, בניין הנדסה כימית, חדר 200

טלפון:
972-4-8292844

פקס:
972-4-8292828

יצחק בורשטיין – yitzak@technion.ac.il