Faculty enterance building

שלא כמו בכל שנה, בה אנחנו מתאספים להרמת כוסית,החלטנו לרגש את חברי הפקולטה להנדסה כימית בתשורה קטנה עם ברכות לשנה החדשה , במשרדם. שתהיה לכולנו שנה בריאה, טובה ומאתגרת רק מהסיבות הנכונות.