Faculty enterance building

סיור סטודנטים בחברת אינטל קרית גת

ב 21.11.19 יצא סיור מוצלח לסטודנטים שלנו בחברת אינטל בקרית גת.

את הסיור הובילו מהנדסיים כימיים מאינטל. הסטודנטים שמעו הרצאה, ביקרו במעבדות בהם ישב מקרוסקופ Tem  ו-Sem. תצפתו ל"חדר הנקי" (רצפת היצור), ולבסוף קיימו פאנל בו השתתפו מהנדסות ממחלקות שונות בארגון. המהנדסות ייצגו שלבים שונים של הקרירה (מהנדסת שלפני שנתיים החלה לעבוד בארגון, מנהלת וכו').

במהלך הביקור נשאלו שאלות רבות והסטודנטים קיבלו מענה מעמיק ברמה המקצועית וברמה האישית.