Faculty enterance building

מפגש חשיפה עם קבוצת בזן 18.11.18

ב 18.11.18 התקיים מפגש חשיפה בפקולטה עם נציגי קבוצת בזן.

המפגש היה מאד מעניין ומוצלח.

מוזמנים לצפות בתמונות מהמפגש-לחץ כאן