Faculty enterance building

מפגש חשיפה עם חברת טאואר ג'אז

ב 27.11.19 התקיים מפגש חשיפה עם חברת טאואר ג'אז.

המפגש כלל הרצאה וישיבה לשיח פתוח בשולחנות עגולים .

היה מאד מעניין ואפשר לסטודנטים לשמוע על התפקידים השונים של סטודנטים ומהנדסים כימיים בחברת טאואר ג'אז

מוזמנים להסתכל בתמונות מהמפגש -לחץ כאן