Faculty enterance building

מפגש חשיפה בהנדסה כימית

בהמשך למפגש החשיפה של הפקולטה שנערך בשבוע שעבר אשר היה מאד מוצלח ומעניין

לצפייה בתמונות לחץ כאן