Faculty enterance building

מסיבת תחילת שנה לסטודנטים בפקולטה להנדסה כימית

וועד הפקולטה להנדסה כימית וביוכימית ארגן מסיבת תחילת שנה לסטודנטים והמשתלמים שלנו בחצר הפקולטה .

תודות לספונסרים שלנו חברת hp indigo ולפז בתי זיקוק -המסיבה הייתה שמחה ומוצלחת אף יותר בזכותם!!

ברכות לוועד שלנו ולעומדים בראשו היו"ר איתי זוסמן הסיו"ר נטע קוטנר שארגן מסיבה מעולה!

מוזמנים לצפות בתמונות מהמסיבה -לחץ כאן