Faculty enterance building

מסיבת פתיחת שנת לימודים תשפ"ג

פתחנו את שנת הלימודים תשפ"ג בחגיגה גדולה ומשמחת של משפחת הנדסה כימית.

שתהיה שנה מוצלחת לכולנו.

מוזמנים ליהנות מהתמונות של המסיבה.

לחץ כאן