Faculty enterance building

מגזין הטכניון-גיליון מיוחד לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

מוזמנים לקרוא את מגזין הטכניון החדש

בעמוד 36-37 תוכלו לקרוא כתבה עם ד"ר אסף זינגר חבר סגל אצלנו בפקולטה "ישר לעצבים"

ובעמוד 41 ברכות לפרופ' טלמון אישי על בחירתו לחבר באקדמיה הישראלית למדעים

לקריאת המגזין לחץ כאן