Faculty enterance building

כתבה של מדור רווחה על גב' גוטמן דליה ראש המנהל של הפקולטה

מוזמנים לקרוא כתבה שנכתבה על ידי מדור הרווחה של הטכניון על ראש המנהל שלנו דליה גוטמן.דליה היא

לב ליבה של הפקולטה והאמת שרק צריך לקרוא את התגובות בכתבה כדי להבין כמה זכינו

לכתבה המלאה לחץ כאן