Faculty enterance building

כנס יובל לבוגרי הפקולטה להנדסה כימית משנת 1968

כנס יובל לבוגרי הפקולטה להנדסה כימית  משנת 1968 אורגן על ידי ארגון בוגרי הטכניון בשיתוף עם הפקולטה להנדסה כימית, התקיים בתאריך18.10.18   בפקולטה להנדסה כימית.

את המפגש פתחו צבי לאופר בוגר המחזור, פנינה זיו מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, ודקן הפקולטה, פרופ' גידי גרדר.

הבוגרים אכלו ארוחת צהריים ולאחריה סיירו וקיבלו הסבר במעבדות הפקולטה עם חברת הסגל דר' תמר סגל פרץ .

הרצאה בנושא מחקרו הועברה על ידי פרופ' חוסאם חאיק והמיפגש נחתם במפגש בצילום קבוצתי.

לדברי הבוגרים, היה מפגש מרגש, גדוש בזיכרונות והשלמת פערים.